Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2023

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2023


Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2023

Hê-bơ-rơ 5:1–4
Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Theo Quy Định

“Phàm thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là gì? Có những đòi hỏi nào đối với thầy tế lễ thượng phẩm? Ông A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm như thế nào? Tại sao ngày nay không còn chức vụ này nữa?

Một trong những lẽ đạo căn bản nhất mà hầu như mọi người tin Chúa đều biết rõ là con người đã phạm tội và bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Đó là lý do có chức vụ thầy tế lễ, “vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi.” Đứng đầu các thầy tế lễ là thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm một lần vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội, được bước vào trong Nơi Chí Thánh của đền tạm hoặc đền thờ để dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và toàn thể dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời.

Với vai trò quan trọng đó, đòi hỏi đối với thầy tế lễ thượng phẩm là “có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm” (câu 2). Ngoài ra, “không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa” (câu 4). Như vậy, là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người, thầy tế lễ thượng phẩm phải cảm thông được những yếu đuối của con người, đồng thời người đó phải do chính Đức Chúa Trời lựa chọn và bổ nhiệm chứ không phải do con người lập nên.

Ông A-rôn, anh trai của nhà lãnh đạo Môi-se, là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của Ít-ra-ên. Chức vụ của ông là do chính Đức Chúa Trời chỉ định và ông đại diện cho dân chúng ra mắt Ngài. Nhưng phải khẳng định một điều, chính ông A-rôn cũng không phải là thầy tế lễ thượng phẩm hoàn hảo. Vì là con người tội lỗi, đã có những lần ông A-rôn hành xử không xứng hợp. Chẳng hạn, thay vì toàn tâm toàn ý phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, trước áp lực của dân chúng, ông A-rôn đã hùa theo họ đúc tượng bò con bằng vàng để người ta thờ lạy (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 32). Trong một trường hợp khác, ông đã cùng với chị mình tỏ thái độ ghen tị với ông Môi-se là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, là người lãnh đạo và cầu thay cho dân chúng (xem Dân Số Ký 12).

Qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, con người có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời nên chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đã không cần thiết nữa. Dù vậy, giữa vòng dân Chúa, Ngài cũng lập nên một số người để phục vụ Ngài và để giúp đỡ con dân Chúa. Đây là trọng trách thiêng liêng mà người được lựa chọn phải cẩn thận để chu toàn thánh chức, và những người khác phải cảm thông cho sự yếu đuối của họ và cầu thay cho người phục vụ Chúa.

Bạn làm gì để giúp đỡ chức vụ của người phục vụ Chúa?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn lựa, lập nên những người phục vụ Ngài giữa vòng chúng con. Xin Chúa Thánh Linh ban năng quyền trên họ, để họ có thể chu toàn những trọng trách được giao, làm công việc Chúa cách kết quả, và giúp cho nhiều người đến gần Ngài càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 2—3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top