Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2023

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2023


Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2023

Thi Thiên 119:1–8
Chú Tâm vào Lời Chúa

“Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên 119 cho biết ai là người có phước? Chúa truyền cho chúng ta các giềng mối Chúa để làm gì? Khi chú tâm vào Lời Chúa, chúng ta sẽ thế nào? Bạn đang ưu tiên đầu tư cho điều gì?

Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong các thi thiên với chủ đề nổi bật về Lời Chúa. Thi thiên này chia thành 22 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 8 câu và được bắt đầu với từng mẫu tự của tiếng Hê-bơ-rơ. Tám câu đầu tiên bắt đầu bằng mẫu tự aleph, nhấn mạnh phước hạnh của người chăm chỉ suy ngẫm và tuân giữ các điều răn của Chúa.

Mở đầu, trước giả khẳng định ngay “phước” cho người đi theo luật pháp Chúa và gìn giữ chứng cớ Ngài (câu 1–2). Tiếp theo, trước giả cho biết “Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy” (câu 4). “Giềng mối Chúa” chính là Lời Chúa. Đây là mệnh lệnh từ ban đầu khi Chúa thành lập tuyển dân (Phục Truyền 6:6–9), và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với con dân Chúa là phải đầu tư cho việc học hỏi Lời Chúa ngày và đêm (Giô-suê 1:8). Tuy nhiên, người Ít-ra-ên và các vua của họ, trong đó có cả Vua Đa-vít, đã nhiều lần quên luật pháp Chúa và làm theo ý riêng. Vì thế, trong câu 5 trước giả thốt lên lời than vãn: “Ồ! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa!” Ông bày tỏ sự hối tiếc, phải chi trước kia con tuân thủ Lời Chúa thì nay đâu phải chịu nhiều gian nan.

Từ kinh nghiệm đau thương đó, trước giả quả quyết: “Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn” (câu 6). “Chăm chỉ” hay “chú tâm” mang ý nghĩa hết lòng tập trung chú ý, suy xét điều răn Chúa để cẩn thận làm theo thì sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Khi “học các đoán ngữ công bình của Chúa,” trước giả đã hết lòng ca ngợi Ngài (câu 7). Niềm vui sẽ tràn ngập và bật thành tiếng ca ngợi Chúa khi chúng ta ưu tiên đầu tư thời gian học biết đường lối Ngài và cẩn thận làm theo để kinh nghiệm phước hạnh. Cuối cùng, trước giả nhấn mạnh: “Con sẽ tuân giữ các luật lệ Chúa, xin đừng bao giờ từ bỏ con” (câu 8 BTTHĐ). Đây là một lời kiên quyết không từ bỏ vâng giữ luật pháp Chúa để không bị Chúa từ bỏ.

Trước giả Thi Thiên 119 đã kinh nghiệm quá nhiều thành bại trong cuộc sống vì thế ông dành cả một chương dài để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú tâm học và làm theo Lời Chúa. Sau tất cả thành công và thất bại, ông khám phá ra rằng chỉ khi chăm chỉ suy ngẫm và làm theo luật pháp Chúa thì phước hạnh mới tuôn tràn. Ngày nay, chúng ta dành thời gian đầu tư tìm kiếm Chúa, học biết điều răn của Ngài và làm theo, chắc chắn cũng sẽ kinh nghiệm được phước hạnh trong cuộc đời mình.

Bạn có ưu tiên đầu tư cho việc học và làm theo Lời Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết phước hạnh trong Lời Chúa. Xin cho con ưu tiên đầu tư học hỏi Lời Chúa, chú tâm vào Lời Ngài để biết ý muốn Chúa và cẩn thận làm theo.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 51:49–64.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top