Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2022

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2022


Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2022

Ma-la-chi 3:7–12
Ăn Trộm của Chúa

“Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cáo buộc người

Ít-ra-ên điều gì? Tại sao? Chúa kêu gọi họ làm gì? Lời hứa kèm theo lời kêu gọi này là gì? Bạn được nhắc nhở thế nào về sự dâng hiến?

Người Ít-ra-ên bị Đức Chúa Trời cáo buộc “ăn trộm” của Chúa vì họ đã không nộp một phần mười cho Nhà Ngài (câu 8). Một phần mười là thuế Đức Chúa Trời quy định cho người Ít-ra-ên từ trước (Lê-vi Ký 27:30, Dân Số Ký 18:21). Một phần mười cũng là phần biệt riêng dùng để chu cấp cho người Lê-vi khi họ phục vụ trong đền thờ, vì họ không có sản nghiệp riêng (Dân số Ký 18:20–24). Thế mà người Ít-ra-ên đã không vâng giữ luật pháp Chúa, “ăn trộm” phần mười đó. Họ bị rủa sả vì cả nước đều đã ăn trộm của Chúa (câu 9). Tiên tri Ma-la-chi kêu gọi họ “trở lại” cùng Chúa (câu 7) và “đem hết phần mười vào kho” (câu 10). Kho là nơi chứa ngũ cốc, lương thực của dân chúng dâng vào đền thờ, nhờ đó các thầy tế lễ có lương thực để sống. Thật đáng buồn khi người Ít-ra-ên không giữ luật pháp của Chúa và không dâng nộp phần mười, khiến cho người Lê-vi phải đi làm việc để mưu sinh.

Có lẽ dân Chúa sợ thiếu thốn nên đã “ăn trộm” phần mười của Chúa để giữ lại cho riêng mình. Đức Chúa Trời thách thức dân Ngài “lấy điều này mà thử Ta.” Chúa hứa sẽ “mở các cửa sổ trên trời”“đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (câu 10). Khi dân Chúa vâng giữ luật pháp, trung tín dâng phần mười thì họ sẽ kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban. Chúa hứa sẽ ban phước cho mùa màng hoa quả của họ. Từ đó, nhiều dân tộc khác sẽ nhìn thấy đất nước Ít-ra-ên là đất nước có phước và được vui thỏa (câu 11–12).

Thời Cựu Ước, dâng một phần mười là luật thuế Chúa quy định cho dân Ngài phải nộp. Trong thời Tân Ước, Chúa không quy định phải dâng bao nhiêu, tuy nhiên, con dân Chúa ý thức Chúa đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều, thậm chí Con Một của Ngài, nên chúng ta thể hiện lòng biết ơn bằng cách trung tín dâng hiến tối thiểu một phần mười như thời Cựu Ước. Tuy nhiên, nhiều con cái Chúa vẫn đang “ăn trộm” của Chúa. Nhiều tín hữu cảm thấy nặng nề trong việc dâng hiến. Đức Chúa Trời là Đấng giàu có, không phải Ngài cần một phần thu nhập của chúng ta nhưng đó là cách con dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn Chúa và quan tâm đến công việc Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Ngài cho phép chúng ta dự phần vào việc gây dựng phát triển Nước Chúa qua sự dâng hiến. Và chúng ta càng tạ ơn Chúa hơn vì Lời Chúa hứa khi chúng ta trung tín dâng hiến thì sẽ được phước về vật chất lẫn sự an vui trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta không dâng hiến hoặc dâng không bằng thời Cựu Ước thì rõ ràng chúng ta cũng đang “ăn trộm” của Chúa.

Bạn có đang “ăn trộm” phần mười hay của dâng nào của Chúa không?

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu con. Xin giúp con trung tín biệt riêng tối thiểu một phần mười để dâng vào Nhà Chúa, và tuyệt đối không ăn trộm của Chúa dù hoàn cảnh có thế nào.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 25:1–31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top