Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2022

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2022


Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2022

Châm Ngôn 3:9
Dâng Hiến Là Thờ Phượng

“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.”

Câu hỏi suy ngẫm: “Người con” được khuyên phải có thái độ nào đối với của cải? Vì sao? Bạn được nhắc nhở điều gì trong việc quản lý những tài sản và của cải Chúa ban cho?

Người Việt thường nói: “Đồng tiền đi liền khúc ruột” — một cách ví von rằng hễ đụng đến tiền bạc là giống như đụng đến khúc ruột, nên người ta thấy xót xa đau đớn khi tiền của bị hao mòn. Kinh Thánh không hề nói tiền bạc, của cải là xấu xa nhưng luôn luôn cảnh cáo về thái độ tham lam, ích kỷ, và làm nô lệ cho tiền bạc của cải. Tại đây, Vua Sa-lô-môn đã khuyên “người con” cần phải có một thái độ đúng đắn về của cải, đó chính là sử dụng của cải “mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.” Việc lấy “huê lợi đầu mùa” dâng lên cho Chúa bày tỏ nhận thức mọi sự đến từ Đức Chúa Trời và thuộc về Ngài, do đó điều phải nghĩ đến đầu tiên khi sở hữu tiền bạc và của cải là tôn vinh Chúa qua sự dâng hiến. Khi cho rằng tiền bạc, của cải là thành quả mình làm ra thì sẽ không dâng hiến.

Dâng hiến thế nào mới là tôn vinh Chúa? Hãy dâng cho Chúa “huê lợi đầu mùa,” nghĩa là không phải dâng thứ dư thừa nhưng dâng điều tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì nhận biết mọi sự đến từ Chúa. Mục sư Tim Keller kể câu chuyện về một người nông dân nói với mục sư rằng: “Thật bất ngờ khi con bò của tôi sinh được hai con. Tôi sẽ bán và dâng một con cho Hội Thánh.” Vài tuần sau người nông dân gặp mục sư và nói: “Xin lỗi mục sư, thật đáng tiếc, con bò của Chúa đã chết!”

Dâng “huê lợi đầu mùa” còn có nghĩa là dâng ngay khi chưa biết vụ mùa sẽ như thế nào, vì lúc này mới chỉ có những trái đầu mùa mà thôi. Khi dâng hiến điều tốt nhất cho Chúa chúng ta bày tỏ đức tin với Chúa vì tin cậy rằng Ngài sẽ tiếp tục cung ứng cho những nhu cầu chúng ta. Nói cách khác, sự dâng hiến phải là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của chúng ta chứ không phải là điều cuối cùng chúng ta làm sau khi tất cả những điều khác đã được đáp ứng và mọi nhu cầu đều đã được thỏa mãn, vì đó không phải là “huê lợi đầu mùa.” Chúng ta phải dâng hiến cho Chúa bằng một sự cam kết và được hoạch định từ trước.

Từ mệnh lệnh này, chúng ta nhận ra đức tin nơi Đức Chúa Trời phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể, ở đây là sự dâng hiến cho Chúa (I Giăng 3:17; Gia-cơ 2:14–26). Có thể nói nếu không trung tín dâng hiến, chúng ta không thật sự tin cậy Chúa. Sự dâng hiến không phải là số tiền phải trả để nhận được ơn phước Chúa, nhưng đó là sự bày tỏ của đức tin và sự vâng phục. Nói cách khác, dâng hiến chính là hành động thờ phượng Đức Chúa Trời.

Bạn có dâng hiến cho Chúa điều đầu tiên và tốt nhất của bạn chưa?

Cảm tạ Chúa vì sự ban cho, chăm sóc và quan phòng của Ngài trên con và gia đình con. Con xin dâng lên Chúa mọi điều Ngài đã ban cho con; xin Chúa dạy con biết sử dụng tiền bạc của cải để làm vinh quang Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 20:7—21:14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top