Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2022

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2022


Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2022

Ma-thi-ơ 11:25–27
Tấm Lòng Đơn Sơ Tiếp Nhận Tin Lành

“…Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay” (câu 25b).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã giấu điều gì với ai và bày tỏ cho ai? Vì sao Ngài làm như vậy? Mối liên hệ hiện tại giữa bạn với Chúa như thế nào? Vì sao Chúa muốn Cơ Đốc nhân lệ thuộc Ngài?

Tiếp nối ý của Ma-thi-ơ 11:2–24, Chúa Giê-xu ca ngợi Đức Chúa Trời là Chúa của trời đất vì Ngài đã giấu “những điều này” với những người khôn ngoan, sáng dạ. “Những điều này” chỉ về chân lý thuộc linh và những điều tuyệt vời trong Nước Trời. Tại sao những người khôn ngoan và sáng dạ lại không hiểu được? Vì cớ sự cứng lòng và kiêu ngạo của họ, họ không chấp nhận mình là một tội nhân cần được Chúa tha tội để được vào Nước Trời, họ cũng không chấp nhận tôn Chúa Giê-xu làm Chủ cuộc đời mình vì những tội lỗi, dục vọng, và cái tôi đang là chủ cuộc đời của họ. Những người này tự cho mình là khôn ngoan và sáng dạ nhưng họ không nhận ra sự nghèo khó tâm linh nên không than khóc với Chúa để được tha tội. Vậy tại sao Nước Trời lại có thể bày tỏ cho “con trẻ”? Trẻ thơ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để có thể ăn uống, sinh hoạt và được dạy dỗ. “Con trẻ” ở đây nói lên sự đơn sơ, khiêm nhường, phó thác của tấm lòng nhận biết Chúa.

Sự tương phản giữa người khôn ngoan, sáng dạ và con trẻ là sự tương phản giữa người nghĩ rằng mình có thể tự cứu được mình và người biết rằng mình không thể tự cứu mình mà phải hoàn toàn nhờ vào chính Chúa Giê-xu. Người được bước vào Nước Trời phải ý thức mình đã nhận được ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là điều đẹp ý Cha. Chúa Giê-xu với Cha là một (Giăng 10:30) nên chỉ có Cha biết Ngài và Ngài biết Cha. Duy nhất qua Chúa Giê-xu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời.

Mỗi Cơ Đốc nhân cần nhìn lại để suy xét rằng chúng ta đã tiếp nhận Phúc Âm của Chúa với thái độ nào, có đơn sơ, khiêm nhường, và phó thác như con trẻ hay chúng ta nghĩ rằng mình quá xứng đáng nên Chúa phải cứu mình, hoặc chúng ta đã làm rất nhiều việc cho Nhà Chúa nên đương nhiên được cứu. Nếu vẫn cứ nghĩ mình là người khôn ngoan, hiểu biết sâu rộng thì chúng ta vẫn chưa có phần với Nước Trời. Hãy luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu chọn chúng ta, tỏ cho chúng ta biết về Nước Trời vì Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta có mối liên hệ gắn bó với Ngài và lệ thuộc Ngài hoàn toàn để chúng ta có thể khám phá những điều tuyệt vời trong Đức Chúa Trời. Chúa không giấu những điều tuyệt vời với chúng ta nhưng quan trọng là chúng ta có đang đón nhận những điều đó như một con trẻ, đơn sơ, khiêm nhường, và phó thác mỗi ngày hay không.

Bạn có đón nhận những điều Chúa bày tỏ với mình đơn sơ như con trẻ không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết con nghèo khó trong tâm linh để con luôn nhờ cậy Chúa mỗi ngày. Xin giúp con hạ mình phó thác đời sống cho Chúa để con kinh nghiệm Ngài mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 9:23—10:18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top