Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2022

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2022


Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2022

Hê-bơ-rơ 3:7–19
Đừng Để Lòng Vô Tín

“Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời Hằng Sống chăng” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã vô tín như thế nào và chịu hậu quả gì? Bài học lịch sử của người Ít-ra-ên cảnh báo Cơ Đốc nhân điều gì? Bạn học được bài học nào khi nhìn thấy những người Ít-ra-ên không được vào nơi yên nghỉ?

Người Ít-ra-ên sống hơn 400 năm khổ sở trong cảnh nô lệ tại Ai Cập và không ngừng rên xiết cùng Chúa. Ngài đoái đến hoàn cảnh của họ nên dùng ông Môi-se giải cứu và dẫn họ đến xứ Ca-na-an “đượm sữa và mật” để họ có thể được yên nghỉ. Trong hành trình ấy, họ chứng kiến không biết bao nhiêu phép lạ của Chúa, từ việc Ngài giáng mười tai vạ kinh hoàng trên Ai Cập, khiến nước Biển Đỏ rẽ làm đôi, hiện diện cùng họ trong trụ mây và trụ lửa… Thế nhưng khi đến bên ranh giới Đất Hứa, 10 trong số 12 người đi do thám xứ trở về đã nói rằng, “Chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta” (Dân Số Ký 13:31). Họ gieo rắc sự nghi ngờ khiến dân chúng trở nên vô tín, cứng lòng, chống lại ông Môi-se và đòi lập lãnh đạo khác để quay trở lại Ai Cập. Hậu quả là thay vì được vào Đất Hứa, họ phải lang thang trong hoang mạc suốt 40 năm, và cả một thế hệ rời khỏi Ai Cập, trừ hai ông Giô-suê và Ca-lép, không ai nhận được sự yên nghỉ trong Đất Hứa.

Nhắc lại lịch sử của người Ít-ra-ên, trước giả thư

Hê-bơ-rơ cảnh báo Cơ Đốc nhân: “Hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời Hằng Sống chăng” (câu 12). Lòng vô tín sẽ khiến chúng ta không được vào nơi yên nghỉ (câu 18–19). Một số người giải thích nơi yên nghỉ trong xứ Ca-na-an tượng trưng cho thiên đàng. Tuy nhiên, ngay cả khi vào xứ Ca-na-an thì dân Chúa vẫn còn phải chinh chiến, nên nếu nơi đó là hình bóng chỉ về Thiên đàng thì chưa thỏa đáng. Mục sư Warren Wiersbe giải thích rằng sự yên nghỉ trong xứ Ca-na-an tượng trưng cho việc yên nghỉ trong những phước hạnh thuộc linh được hứa ban cho người tin nhận Chúa Giê-xu, còn người nghi ngờ Lời Chúa và sống trong sự vô tín thì “tuy đã ra khỏi Ê-díp-tô nhưng vẫn chưa vào Ca-na-an.”

Nhiều Cơ Đốc nhân dù đã đặt đức tin nơi Chúa

Giê-xu, được cứu ra khỏi hình phạt của tội lỗi, nhận được lời hứa về sự sống đời đời, nhưng vẫn đang sống khắc khoải, mệt nhọc mỗi ngày chứ chưa thật sự được yên nghỉ trong những phước hạnh thuộc linh vì để cho “tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng” (câu 13). Vậy nên, mỗi người cần cẩn trọng đời sống mình và cũng khuyên bảo lẫn nhau để thức tỉnh, nhạy bén trước sự nhắc nhở của Chúa, sẵn lòng ăn năn khi phạm tội để đời sống theo Chúa thật sự phước hạnh, sung mãn.

Có tội lỗi nào đang cản trở bạn có được sự yên nghỉ trong những phước hạnh thuộc linh của Chúa không?

Lạy Chúa, khi con phạm tội, xin Đức Thánh Linh cáo trách lòng con và giúp con có thể mềm mại, biết ăn năn, và tìm kiếm sự tha thứ từ Ngài, để đời sống con thật sự sung mãn, phước hạnh và yên nghỉ trong tình yêu Cha.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 1:1—2:3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top