Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2022

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2022


Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2022

II Sử Ký 24:23–27
Hậu Quả của Người Vô Ơn

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi” (Châm Ngôn 10:27).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ách đã nhận lãnh hậu quả nào do nếp sống vô ơn của vua (xem thêm II Các Vua 12:17–18)? Bài học đau buồn của Vua Giô-ách nhắc bạn điều gì?

Khi Đức Chúa Trời lìa bỏ Vua Giô-ách thì sự bình an cũng rời khỏi vua và người Giu-đa. Quân Sy-ri đã đánh phá cả hai vương quốc Ít-ra-ên và Giu-đa. Thật đau đớn khi Kinh Thánh ký thuật rằng: “Thật ra, quân A-ram kéo đến với một số ít người, nhưng Đức Giê-hô-va đã phó một đạo quân rất đông vào tay chúng, vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy,

Giô-ách đã bị trừng phạt” (câu 24 BTTHĐ). Cho dù trong tay Vua Giô-ách là “một đạo binh rất đông,” nhưng tội lỗi, sự vô ơn và sự cứng lòng đã khiến Đức Chúa Trời lìa bỏ vua, và việc vua thất bại trước một kẻ thù dù là nhỏ bé, là việc không tránh khỏi.

Để tránh cho Giê-ru-sa-lem khỏi bị xâm chiếm, Vua Giô-ách đã đem các vật thánh trong đền thờ cống nạp cho vua Sy-ri (II Các Vua 12:17–18). Vua Giô-ách từ chỗ từ chối nghe lời cảnh cáo, đến vô ơn giết ông

Xa-cha-ri, và tận cùng của tội lỗi là sỉ nhục Đức Chúa Trời qua việc dâng các vật thánh cho Dân Ngoại. Cuối cùng, Vua Giô-ách đã bị giết chết bởi những người đầy tớ của vua và không được chôn trong phần mộ hoàng gia (câu 25–26). Hơn thế nữa, gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 1 thiếu vắng tên của ba vua Giu-đa, và Vua

Giô-ách là một trong ba tên thiếu vắng đó (hai tên còn lại là A-cha-xia và A-ma-xia).

Tiểu sử Vua Giô-ách là một câu chuyện có kết cục buồn. Vua từng là người được giải cứu cách kỳ diệu, cũng là đối tượng duy nhất được chọn mang trọng trách tiếp tục duy trì dòng dõi Vua Đa-vít và hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Vua Giô-ách cũng là người được yêu thương, dạy dỗ và hướng dẫn bởi những người kính sợ Chúa như Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa. Nói tóm lại, Vua Giô-ách là người nhận được những đặc ân dư dật từ Đức Chúa Trời và người khác. Thế nhưng thay vì sống một cuộc đời biết ơn và ích lợi thì Vua Giô-ách đã tự phá hủy đời mình và khiến cuộc đời vua dẫn đến một kết cục bi thương và nhục nhã. Vì sao Vua Giô-ách lại sống một cuộc đời đáng tiếc như vậy? Có lẽ vua đã không nhận ra sự sống của vua trên đất này là bởi ân sủng và sự thành tín của Đức Chúa Trời và của những người chung quanh vua. Vua Giô-ách đã sống một cuộc đời vô ơn — vô ơn với Đức Chúa Trời và cả với những người yêu thương vua.

Cuộc đời mỗi chúng ta cũng giống như Vua Giô-ách, chúng ta đáng ra đều chết mất, nhưng bởi ân sủng mà Đức Chúa Trời cứu chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống mới. Hãy trân trọng cuộc sống của mình, sống với lòng biết ơn, hết lòng thờ phượng, và phục vụ Ngài.

Bạn có biết ơn Chúa về cuộc đời mình không?

Lạy Chúa, con vô cùng biết ơn Chúa về sự sống, sự cứu rỗi, gia đình, và Hội Thánh Chúa ban cho con. Con nguyện tận hiến cuộc đời con để sống thờ phượng và phục vụ Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 66:5–24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top