Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2022

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2022


Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2022

Ê-sai 12:1–6
Đấng Đáng Được Chúc Tụng

“Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ: nên phô cho thế gian đều biết!” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho dân Ngài? Phân đoạn Kinh Thánh này kêu gọi dân Chúa phải làm gì? Vì sao Chúa đáng được chúc tụng? Bạn chúc tụng Chúa trong nếp sống hằng ngày của mình ra sao?

Ê-sai chương 12 là một bài ca cảm tạ và chúc tụng Chúa của người Do Thái ngay sau khi nhận được lời tiên tri về Vương Quốc đời đời của Đấng Mết-si-a và sự tái lập dân Chúa (chương 11). Cụm từ “trong ngày đó” chỉ về ngày Đức Chúa Trời sẽ nhóm hiệp người Do Thái lại dưới sự cai trị công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lúc đó, toàn thể người Do Thái sẽ ăn năn và được Chúa tha thứ. Họ sẽ dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã cất cơn giận khỏi họ (câu 1).

Tiên tri Ê-sai lặp lại cụm từ khẳng định chính “Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi” (câu 2) nhằm nhấn mạnh chủ đề chính của chương này là sự cứu rỗi. Nhờ vào lời hứa cứu chuộc của Chúa, người Do Thái sẽ “tin cậy và không sợ hãi” vì Ngài là “sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi” (câu 2). Đây cũng là điệp khúc trong bài ca chúc tụng Chúa của người Do Thái khi họ rời khỏi Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2), và trong bài ca khi ông E-xơ-ra tái dâng hiến đền thờ lên cho Chúa lần thứ hai (Thi Thiên 118:14).

Tiên tri Ê-sai kêu gọi người Do Thái hãy “vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi” (câu 3 BTTHĐ) hàm ý họ được vui hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời qua Đấng

Mết-si-a. Tiếp theo, ông khuyên họ hãy “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy kêu cầu Danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng Danh Ngài là tôn trọng!” (câu 4). Đây là bổn phận của người Do Thái cũng như tất cả con cái Chúa ngày nay. Chúng ta cần phải cảm tạ Chúa luôn luôn và rao truyền cho mọi người biết về Chúa Cứu Thế của chúng ta là Đấng đáng được tôn cao và chúc tụng. Ngài đã làm “những công việc rực rỡ” (câu 5). Chúa đã thể hiện lòng nhân từ của Ngài qua sự cứu rỗi Chúa ban cho cả nhân loại. Chỉ một lý do đó thôi cũng đáng để chúng ta chúc tụng Chúa và nói cho cả thế giới biết về Ngài.

Chương này được kết thúc bằng lời kêu gọi dân Chúa một lần nữa,“Hãy reo hò và lớn tiếng tung hô” vì Chúa “Đấng đang ngự giữa ngươi là vĩ đại” và đáng tôn trọng (câu 6 BTTHĐ). Đây cũng là lời kêu gọi dành cho mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay. Chúng ta phải luôn biết ơn Chúa về sự cứu chuộc Ngài dành cho chúng ta và luôn lớn tiếng chúc tụng Chúa. Trong nếp sống hằng ngày, chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua việc nói cho người khác biết về ơn cứu chuộc của Chúa và Ngài sẵn lòng ban ơn cứu rỗi cho những ai ăn năn đến với Ngài.

Đời sống bạn có phải là một bài ca cảm tạ và chúc tụng Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống bày tỏ lòng biết ơn Chúa về sự cứu chuộc Ngài dành ban cho con và sẵn sàng ca ngợi Ngài qua nếp sống của con vì chỉ có Chúa là Đấng đáng được chúc tụng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 61:1—62:12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top