Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2022

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2022


Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2022

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–18
Ý Muốn Chúa

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra ba mệnh lệnh nào ở đây? Vì sao con dân Chúa cần thực hiện ba lệnh này? Làm thế nào bạn thường xuyên thực thi lệnh của Chúa?

Sự tạ ơn được Sứ đồ Phao-lô đề cập hầu hết trong các thư tín của ông. Nếu học về cuộc đời của vị sứ đồ này, chúng ta sẽ thấy cả một bài ca cảm tạ ông dâng lên Chúa cho dù ông trải qua bao hoạn nạn, khó khăn. Vì sao ông có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa như vậy? Vì ông kinh nghiệm rõ ràng những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho ông và ông biết đó cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trong phân đoạn này, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy “vui mừng,” “cầu nguyện,”“cảm tạ Chúa.” Đây là ba nền tảng thiết yếu cho đời sống Cơ Đốc nhân. Một khi nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân phải “vui mừng mãi mãi.” Niềm vui đó không dứt nhờ vào sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tiếp theo là phải “cầu nguyện không thôi.” Không phải chỉ cầu nguyện khi có nhu cầu nhưng phải luôn ở trong mối tương giao với Chúa bất cứ khi nào và nơi nào. Cuối cùng là “phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” tức là phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cả thuận cảnh hay nghịch cảnh. Trong hoạn nạn, chúng ta cảm tạ Chúa vì biết Ngài là Đấng thành tín, luôn ở cùng và thêm sức cho chúng ta. Không phải chúng ta biết ơn Chúa về hoạn nạn, nhưng chúng ta biết ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài và những rèn luyện ích lợi qua cảnh ngộ đó

(I Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 1:2–4).

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao chúng ta cần thực hiện ba mệnh lệnh quan trọng này. Đó là “vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.” Chúa muốn con cái Chúa phải luôn kỷ luật thực thi ba mệnh lệnh này. Ngài muốn nhìn thấy đời sống một người theo Chúa phải luôn bày tỏ sự vui mừng, luôn ở trong mối liên hệ với Ngài qua sự cầu nguyện và luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chính Đức Thánh Linh là Đấng ngự trị trong tấm lòng con dân Chúa sẽ thêm sức và giúp cho chúng ta thực thi những điều Chúa dạy. Nhưng việc trước tiên là mỗi chúng ta phải có một quyết tâm sống vui mừng, cầu nguyện, và cảm tạ luôn luôn. Những điều này thường đi ngược với phản ứng tự nhiên của con người khi chúng ta ở giữa hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết tâm kỷ luật, tập tành thành thói quen thì sẽ trở thành nếp sống thường ngày của chúng ta, nhờ đó trong mọi cảnh ngộ chúng ta đều có thể vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn Chúa.

Bạn có quyết tâm làm theo ý muốn Chúa và thực hiện ba điều nền tảng trong bài học này không?

Lạy Chúa, xin giúp con thực thi ý muốn của Ngài để dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng biến sự vui mừng, cầu nguyện, và tạ ơn trở thành nếp sống mỗi ngày của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 59.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top