Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2022


Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2022

Châm Ngôn 18:16–19
Giải Quyết Xung Đột

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:3–5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết điều gì thường làm sai trật lẽ công bình? Trên phương diện lãnh đạo hay người phân xử, điều nào bạn cần phải quan tâm? Làm thế nào để giảm xung đột và sống hài hòa với mọi người?

Trong cuộc sống không thể tránh được sự xung đột. Ngày trước, để giải quyết xung đột, các bên thường phải nhờ đến một người hay một tập thể phân xử. Nhưng chẳng phải vụ xử kiện nào cũng công bình và đem đến sự hài lòng cho mọi người. Nếu người xử kiện nhận quà hay của hối lộ, người ấy sẽ xử thiên vị. Cụm từ “Tặng vật của một người dọn đường cho người ấy” (câu 16a BTTHĐ) nói lên người nhận sẽ ban một đặc ân cho người hối lộ. Chính tiền bạc đã làm sai trật lẽ công bình. Khi tranh chấp, ai cũng dành phần đúng về mình. Vì thế người xử kiện không thể chỉ nghe một phía mà phải lắng nghe sự trình bày cả hai bên (câu 17). Trong thời cổ đại, người Ít-ra-ên có tập tục bắt thăm để tránh tranh chấp và họ tin kết quả thuộc về Đức Chúa Trời. Ví dụ dân Chúa bắt thăm chia Đất Hứa, hoặc những người lính bắt thăm về áo choàng của Chúa Giê-xu. Cuối cùng, câu 19 cảnh báo rằng tranh cãi phải được giải quyết công bằng để mọi sinh hoạt trong cộng đồng được thuận lợi và có mối liên hệ lành mạnh. Những sự tranh chấp không được giải quyết hay giải quyết không công chính sẽ dẫn đến những rắc rối lớn hơn, hoặc dẫn đến sự phân cách vĩnh viễn.

Con người không ai toàn thiện, và cũng không tập thể nào tránh khỏi xung đột. Nhiều tập thể bị tan rã vì xung đột. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta dù trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện sự công chính của Chúa. Khi gặp sự bất công, áp bức cũng mạnh dạn lên tiếng. Trên cương vị lãnh đạo hay người phân xử, phải thể hiện tính công minh, không vì tiền của mà làm hoen ố sự công chính của Chúa.

Con dân Chúa phải luôn ý thức mình là chi thể của một thân và Chúa là đầu. Chúa biết rõ tư tưởng và hành động của mỗi chúng ta. Ngài là Đấng luôn thưởng phạt công minh tùy theo việc làm của mỗi người. Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn chúng ta phương cách gây dựng mối liên hệ với nhau và xây dựng cộng đồng vững mạnh: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giê-xu đã có” (Phi-líp 2:3–5 BTTHĐ).

Đời sống bạn đã bày tỏ sự công chính, khiêm nhường theo gương Chúa Giê-xu chưa?

Lạy Cha Thiên Thượng, tạ ơn Cha đã ban Lời Ngài cho con. Xin dạy con sống ngay thẳng, thể hiện sự công chính như Lời Chúa dạy. Xin cho con có đồng tâm tình như Chúa Giê-xu, biết sống khiêm nhường, tôn trọng mọi người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 54:1—55:5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top