Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2022

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2022


Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2022

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30–35
Ông Môi-se Khẩn Cầu cho Dân Chúa

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Môi-se phải khẩn cầu cho dân Chúa? Tâm tình của ông Môi-se đối với dân Chúa được thể hiện như thế nào? Bạn học được những điều gì qua sự trả lời của Chúa?

Ông Môi-se là người được Chúa sai phái làm lãnh đạo tuyển dân và đại diện cho họ ứng hầu trước mặt Ngài. Là người lãnh đạo tuyển dân, ông đã xử tội thờ thần tượng của dân Chúa qua việc thẳng thắn quở trách ông A-rôn, nghiền nát tượng bò vàng, bắt dân chúng uống nước của sự sỉ nhục, buộc dân Chúa xác quyết niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và thẳng tay thanh trừng những ai cố ý chống nghịch Chúa.

Là người đại diện tuyển dân, ông Môi-se đứng mũi chịu sào, ứng hầu trước mặt Chúa. Tâm trạng của ông Môi-se rất nặng nề vì cơn giận của Chúa quá lớn (câu 7–10). Với bản tính thánh khiết, Chúa không bỏ qua tội lỗi, Ngài sẽ nhân tội tổ phụ trừng phạt con cháu đến ba bốn đời. Tuy nhiên, vẫn còn tia hy vọng vì Chúa chính là tình yêu, Ngài hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến Ngài và giữ điều răn Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4–6).

Khi đối diện với Chúa, ông Môi-se xưng nhận tội lỗi cụ thể dân Chúa đã vi phạm và xin Chúa tha thứ cho họ. Ông mạnh mẽ thưa với Chúa với tất cả tấm lòng của ông rằng: “Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi” (câu 32). Ông Môi-se đã thể hiện lòng yêu thương dân Chúa hơn cả mạng sống mình! Mặc dù Chúa đẹp lòng về ông, hứa sẽ làm cho ông thành một dân lớn (câu 10) nhưng không vì thế mà ông có thể gánh tội thay dân Chúa. Đức Chúa Trời quả quyết: “Kẻ nào phạm tội cùng Ta, Ta sẽ xóa nó khỏi sách Ta” (câu 33). Đó là sách sự sống được đề cập trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước (Thi Thiên 69:28; Đa-ni-ên 12:1; Lu-ca 10:20; Phi-líp 4:3). Chúa không hành phạt dân Ngài ngay nhưng sẽ trừng phạt họ đúng thời điểm của Ngài (câu 34). Chúa sai ông Môi-se tiếp tục dẫn dân chúng đi đến nơi Ngài đã chỉ và sai thiên sứ đi trước họ.

Ngày nay, ai là người không phạm tội cùng Chúa để được ghi tên vào sách sự sống? “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tuy nhiên, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Ông Môi-se không đủ tiêu chuẩn để chết thay cho dân Chúa, chỉ có Ngôi Hai Đức Chúa Trời mới có thể chết thay cho toàn nhân loại. Chúa Giê-xu chính là con đường duy nhất để con người trong mọi thế hệ được đến cùng Đức Chúa Trời và được ghi tên vào sách sự sống.

Tên của bạn được ghi trong sách sự sống chưa?

Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Ngài mà con được xưng công bình trước mặt Chúa, được ghi tên vào sách sự sống và sẽ được sống trong nước vĩnh hằng, phước hạnh cùng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 53.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top