Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2022

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2022


Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2022

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:15–20
Cơn Giận Công Chính

“… đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân Ít-ra-ên uống” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai Bảng Chứng là gì và có giá trị như thế nào? Ông Môi-se đã làm gì khi chứng kiến dân Chúa thờ lạy thần tượng bò con vàng? Cơn giận và hành xử của ông Môi-se nhắc nhở bạn điều gì? Bạn suy nghĩ gì về cơn giận công chính?

Hai Bảng Chứng bằng đá được chính tay Đức Chúa Trời khắc Mười Điều Răn căn bản là tóm tắt luật pháp của Chúa ban cho người Ít-ra-ên. Hai Bảng Chứng là thành quả quý giá và tối quan trọng được nhà lãnh tụ Môi-se đem về sau bốn mươi ngày đêm được Chúa dạy dỗ ở núi Si-na-i.

Từ xa, ông Môi-se và ông Giô-suê đã nghe tiếng dân Chúa reo hò, ông Giô-suê nghĩ rằng trong trại quân có chiến trận nhưng ông Môi-se nhận ra đó là tiếng ca hát vì Chúa đã cho ông biết việc đang xảy ra giữa vòng dân Chúa. Kết hợp với Xuất Ê-díp-tô Ký 24, chúng ta biết ông Giô-suê đã cùng thầy mình lên núi nhưng ông không đi vào đám mây gặp Đức Chúa Trời mà chỉ chờ ông Môi-se từ xa. Vậy trong vòng Ít-ra-ên chỉ có ông Môi-se và ông Giô-suê trung tín với Chúa, không can dự vào việc thờ bò vàng.

Chứng kiến cảnh tượng dân Chúa reo hò thờ lạy tượng bò con vàng, ông Môi-se nổi phừng cơn giận, ném hai Bảng Chứng khỏi tay mình vào chân núi vỡ tan tành, hình ảnh của mối liên hệ giao ước với Đức Chúa Trời bị gãy đổ bởi tội lỗi. Rồi ông lấy tượng bò con bằng vàng đốt và nghiền ra thành bột, rải trên mặt nước và bắt người Ít-ra-ên uống. Đây là cơn giận công chính, cơn giận bởi tình yêu của ông Môi-se. Ông quá giận trước những việc làm sai trái ảnh hưởng tiêu cực đến Chúa và người khác, bởi thờ thần tượng là điều tối kỵ đối với Đức Chúa Trời. Dù tượng bò con vàng làm bằng quý kim nhưng nó đã bị tiêu hủy hoàn toàn! Hình tượng là vô dụng, không bảo vệ cho chính nó thì có thể bảo vệ được ai! Dân Chúa phải uống nước bụi của bò vàng để ghi nhớ sự sỉ nhục họ đã từng phản bội và bất kính đối với Chúa.

Dù ông Môi-se được đánh giá “là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian” (Dân Số Ký 12:3), nhưng trong cơn nóng giận, ông đã không kiềm chế được hành vi của mình nên đã liệng bể hai bảng luật pháp của Chúa. Ngày nay, có thể có những lúc vì nóng cháy trong công việc Chúa chúng ta cũng có những cơn giận công chính, tuy nhiên, phải hết sức cẩn trọng, xin Chúa ban khôn ngoan, e chúng ta không kiềm chế mình, phản ứng quá đà gây hậu quả đáng tiếc. Ông Gia-cơ dạy:“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận: vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:19–20).

Bạn có phản ứng quá đà khi cơn giận công chính nổi lên không?

Lạy Chúa! Xin giúp con ghét tội lỗi và lìa xa nó. Xin Cha cũng cho con thật khôn ngoan và cẩn thận, cư xử phải lẽ khi cơn giận công chính nổi lên, hầu cho con không làm điều gì sai trật để phải hối tiếc về sau.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top