Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2022

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2022


Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2022

Ma-thi-ơ 5:8
Một Tấm Lòng Trong Sạch

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là lòng trong sạch? Tại sao người có lòng trong sạch được phước? Thấy Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Phước lành này cho bạn biết gì về tình trạng thuộc linh của mình?

Trong Kinh Thánh, “lòng” là trung tâm của nhân cách; bao gồm cả tâm trí, ý chí, và cảm xúc (Rô-ma 1:21; 2:5; 5:5). Tấm lòng là nguồn gốc các vấn đề của con người (Châm Ngôn 4:23; Giê-rê-mi 17:9; Ma-thi-ơ 12:34; 15:19). Tâm trí, sự hiểu biết rất quan trọng nhưng đó chỉ là một phần của tấm lòng. Điều Chúa Giê-xu kêu gọi không chỉ là một tâm trí thay đổi để nhận biết tình trạng thuộc linh khốn cùng của mình mà còn là vấn đề của cả tấm lòng, cả con người, tình yêu, và ý chí của chúng ta.

“Trong sạch” có nghĩa là “được làm sạch” hay “không có ô uế.” Công dân Nước Trời được đòi hỏi phải có một tấm lòng tinh sạch, không ô uế vì Nước Trời là Vương Quốc Sáng Láng và Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết (I Phi-e-rơ 1:15–16; Khải Huyền 21:27). Chúa Giê-xu phải là gương mẫu của sự trong sạch cho chúng ta (Ma-thi-ơ 5:48). “Trong sạch” còn có nghĩa là “không pha trộn” như kim loại tinh ròng, không tạp chất. Người có lòng trong sạch không chỉ có tấm lòng không ô uế, nhưng còn có lòng hướng về Đức Chúa Trời và chỉ dành cho một mình Ngài (Ma-thi-ơ 6:24; 7:13–14). Chúa Giê-xu đòi hỏi chúng ta phải theo Ngài với một động cơ không pha trộn và với một mục đích duy nhất là tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời.

Chỉ có Chúa mới làm cho lòng người trở nên trong sạch. Khi Sứ đồ Giăng nói, hãy “tự mình làm nên thanh sạch” (I Giăng 3:3), ông đề cập đến hai nền tảng quan trọng cho điều này. Nền tảng thứ nhất là những điều Chúa đã làm cho chúng ta (I Giăng 3:1). Chúng ta chỉ có thể “tự mình làm nên thanh sạch” khi chính Chúa đã làm cho chúng ta thanh sạch, đã ban con người mới cho chúng ta khi nhận chúng ta làm con Ngài. Nền tảng thứ hai là Ngài mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn thấy khuôn mẫu của Chúa Giê-xu. “Trong sạch” là công việc được khởi đầu bởi Đức Chúa Trời. Kế đến, vì nhận biết những điều Chúa đã làm nên chúng ta sẽ cố gắng làm vui lòng Chúa, đầu phục Ngài, và để Ngài làm cho lòng chúng ta trong sạch mỗi ngày càng hơn (Phi-líp 2:12–13; 4:8).

“Thấy Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Người có lòng trong sạch là người thật sự tái sinh, sẽ gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Nhưng trong hiện tại chúng ta cũng sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời qua Lời Ngài và qua những giờ phút tương giao ngọt ngào với Ngài. Chính sự nhìn thấy Chúa sẽ tiếp tục giữ vững đức tin của những người có lòng trong sạch, sẽ chữa lành những tổn thương, giúp họ đứng lên sau những thất bại, trở nên mạnh mẽ hơn sau những thử thách (Thi Thiên 24:3–6).

Bạn có thấy Đức Chúa Trời qua thì giờ tĩnh nguyện cá nhân không?

Lạy Chúa, con đang sống trong một thế giới tăm tối về thuộc linh và đạo đức, xin Chúa giúp con sống đời trong sạch và cho con khao khát Chúa để càng trở nên giống Chúa hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nhã Ca 7:1—8:14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top