Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2022

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2022


Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2022

Ma-thi-ơ 26:36–46
Thức Canh và Cầu Nguyện

“Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (câu 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dẫn ba môn đệ thân tín đi theo Ngài và với mục đích gì? Chúa chiến đấu trong sự cầu nguyện ra sao? Kết quả là gì? Trong khi đó, ba môn đệ thân tín của Chúa đang làm gì? Bạn học được điều gì về sự thức canh và cầu nguyện?

Sau khi dự lễ Vượt Qua lần cuối với các môn đệ, Chúa Giê-xu dẫn họ đến vườn Ghết-sê-ma-nê trên núi Ô-li-ve, là địa điểm quen thuộc và ông Giu-đa cũng biết nơi này (Giăng 18:2). Đến nơi, Chúa bảo các môn đệ ngồi chờ, Ngài đi xa hơn để cầu nguyện. Chúa dẫn theo các Sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là ba môn đệ trước đây đã từng được ở với Chúa trên núi hóa hình, và từng được chứng kiến phép lạ Chúa gọi con gái ông Giai-ru sống lại. Ngài bảo ba ông: “Linh hồn Ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với Ta” (câu 38). Cụm từ “với Ta” bày tỏ Ngài cần sự hiện diện và hỗ trợ của họ. Rồi Ngài đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống đất, cầu nguyện riêng với Đức Chúa Cha.

Chúa Giê-xu cầu nguyện ba lần rất khẩn thiết. Ngài xin Cha, nếu có thể được, xin cho Con khỏi uống chén này. Đây là chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống nghịch với tội lỗi (Ê-sai 51:17). Không phải Chúa

Giê-xu sợ sự đau đớn thân xác trên thập tự giá, sợ sự chết, nhưng Ngài không muốn bị Đức Chúa Cha lìa bỏ khi Ngài gánh tội lỗi cho nhân loại (Ma-thi-ơ 27:46). Mặt khác, Chúa Giê-xu biết ý muốn của Đức Chúa Cha là Ngài phải chịu chết thế cho tội nhân (II Cô-rinh-tô 5:21). Sự tranh chiến nội tâm hết sức mãnh liệt, mồ hôi Ngài đổ xuống như những giọt máu, một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài (Lu-ca 22:43–44). Chúa kết thúc lời cầu xin với tấm lòng đầu phục, “song không theo ý Con mà theo ý Cha,”“Xin ý Cha được nên!”

Mặc dù có ba môn đệ cạnh bên, nhưng Chúa Giê-xu phải chiến đấu trong cô đơn vì họ đang ngủ! Chúa giải thích cho họ thấy “thức canh và cầu nguyện” là một cuộc chiến thuộc linh, nên cần phải có kỷ luật mới có thể bền lòng cầu nguyện. Nếu không thì dù tâm linh rất muốn nhưng xác thịt sẽ yếu đuối. Các sứ đồ trước đó đã quả quyết trung thành với thầy mình cho đến chết, nhưng ngay đêm Chúa chiến đấu trong sự cầu nguyện họ lại mệt mỏi, mắt đừ ra vì buồn ngủ (Mác 14:40). Họ không dành nổi một giờ để cầu nguyện cho thầy mình và cho bản thân. Thiếu cầu nguyện sẽ thiếu sức mạnh tâm linh từ nơi Chúa, rất dễ rơi vào mưu chước cám dỗ của ma quỷ như ông Phi-e-rơ đã chối thầy mình ba lần để cứu lấy bản thân (Ma-thi-ơ 26:34–35). Xin Chúa cho chúng ta giữ kỷ luật tâm linh trong sự thức canh và cầu nguyện để luôn nhận được năng lực thuộc linh từ Đức Chúa Trời và đắc thắng cám dỗ.

Bạn có giữ kỷ luật thức canh và cầu nguyện không?

Lạy Chúa, con hết lòng muốn làm theo Lời Ngài. Xin giúp con ý thức sự yếu đuối của xác thịt và biết cảnh giác trước sự cám dỗ của ma quỷ để con luôn nhờ cậy sức Chúa mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top