Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2022

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2022


Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2022

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1–9
Người Lãnh Đạo Thỏa Hiệp

“Các ngươi đã thấy Ta từ trên trời phán xuống cùng; vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22b–23).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-rôn đã giải quyết yêu cầu làm thần tượng của tuyển dân như thế nào? Hậu quả ra sao? Người lãnh đạo dân Chúa cần nắm vững điều gì để dẫn dắt bầy chiên vào sự thờ phượng Chúa đúng đắn? Bạn có thể làm gì để giúp người lãnh đạo thuộc linh của bạn?

Khi dân Chúa thấy ông Môi-se ở trên núi chậm xuống, họ liền nhóm lại chung quanh ông A-rôn đòi ông làm các thần để đi trước họ, vì không biết điều gì đã xảy ra cho ông Môi-se. Ông A-rôn yêu cầu dân Chúa lột hết các vòng vàng, đồ trang sức của họ cũng như của vợ, con họ đem đến cho ông. Mọi người làm theo lời ông A-rôn. Tất cả vàng bạc đó được chính tay ông A-rôn đúc thành một con bò con (câu 1–4).

Người Ít-ra-ên đã đặt ra áp lực rất lớn trên người lãnh đạo A-rôn. Tuy nhiên, giá như ông A-rôn thấu hiểu nỗi sợ của họ, làm họ vững lòng, giúp họ kiên nhẫn chờ đợi Chúa vì Ngài yêu ông Môi-se và dân Ngài. Ông có thể nhắc lại những dấu kỳ phép lạ và việc Chúa đã làm để đáp ứng mọi nhu cầu cho họ. Chính ông, hai con trai và bảy mươi trưởng lão cũng đã được nhìn thấy Chúa trên núi mà không phải chết nhưng họ đã kinh nghiệm sự vui mừng (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9–11).

Phải chăng ông A-rôn suy nghĩ giống như dân Chúa, lo sợ và ước muốn giống họ? Hay là ông A-rôn yêu cầu dân Chúa nộp vòng vàng, trang sức để kéo dài thời gian, đợi ông Môi-se trở về? Nhưng điều không thể biện minh cho sự thỏa hiệp là ông đã đúc con bò vàng, biểu tượng của hai vị thần Apis và Hathor rất phổ biến đối với người Ai Cập thời đó. Rồi ông sa lầy khi lập bàn thờ trước mặt tượng bò vàng, thông báo sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va (câu 5). Ông đã đem tượng bò vàng làm hình ảnh đại diện cho Chúa Chí Thánh! Sáng hôm sau, dân Chúa dậy sớm dâng của lễ thiêu và thù ân, vui chơi và nhảy múa trước tượng bò vàng; rõ ràng là sự thờ phượng pha tạp của người Ai Cập. Ông A-rôn thật đã đưa tuyển dân về lại Ai Cập trong lối thờ phượng đa thần của họ!

Chúa Giê-xu phán: “Kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao?” (Lu-ca 6:39). Người chăn bầy của Chúa phải biết làm đẹp lòng Chúa, biết rõ đường lối Ngài, tình trạng bầy chiên và cậy ơn Chúa chỉ dạy, khuyến cáo, và khích lệ bầy chiên vào nếp sống thờ phượng Chúa phải lẽ. Người lãnh đạo phải can đảm nói dứt khoát “có” hoặc “không” theo chuẩn mực của Kinh Thánh. Một người lãnh đạo thỏa hiệp như ông A-rôn có thể gây tổn hại lớn cho Hội Thánh Chúa. Con dân Chúa cần cầu nguyện nhiều cho họ vì họ rất cần sự cầu thay của chúng ta.

Bạn đang cầu nguyện gì cho người lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh?

Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo thuộc linh của con có tâm tình, tầm nhìn và năng quyền của Chúa để hướng dẫn bầy chiên trong nếp sống và sự thờ phượng phải lẽ, đẹp lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top