Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2022

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2022


Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2022

Ma-thi-ơ 10:32–33
Phải Xưng Chúa Ra Trước Mặt Thiên Hạ

“Những kẻ theo Ngài từ xứ Ga-li-lê lên thành Giê-ru-sa-lem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng” (Công Vụ 13:31).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn chúng ta xưng Danh Chúa ra với ai? Người xưng Danh Chúa ra sẽ nhận được điều gì? Điều gì đang cản trở bạn sống bày tỏ Danh Chúa trước mặt mọi người?

Sau khi khích lệ các môn đệ đừng lo lắng sợ sệt khi phục vụ Chúa, giờ đây Chúa Giê-xu muốn họ phải có một hành động cụ thể đó là phải xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ. Khi “xưng” Chúa ra là chúng ta khẳng định chắc chắn và công khai thừa nhận Chúa là Đấng mình tin. Từ “thiên hạ” cho chúng ta biết phải xưng Danh Chúa ra với mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Con dân của Chúa Giê-xu không thể che giấu mối liên hệ giữa mình với Chúa. Khi chúng ta xưng Danh Chúa ra trước mặt mọi người cũng đồng nghĩa chúng ta cam kết sống với những tiêu chuẩn Chúa đã dạy.

Chúa hứa khi các môn đệ xưng Danh Chúa ra thì chính Chúa “cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời,” đây là điều rất vinh dự vì các môn đệ sẽ được Chúa vinh danh trước mặt Đức Chúa Trời. Đồng thời Chúa Giê-xu cũng cảnh báo các môn đệ trong câu 33, “còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.” Từ “chối” là phủ nhận mối liên hệ giữa mình với Chúa bằng những biểu hiện như nín lặng, không làm chứng về Chúa, che giấu niềm tin của mình với những người chung quanh. Nếu họ sống như vậy, Chúa Giê-xu cũng sẽ không xác nhận họ thuộc về Ngài trước mặt Đức Chúa Trời. Cần lưu ý rằng Chúa dùng thì tương lai trong hai câu Kinh Thánh này để chỉ về sự phán xét sau cùng.

Mỗi chúng ta ngày nay tự xưng là Cơ Đốc nhân, nhưng chúng ta có đang xưng Danh Chúa trước mặt mọi người hay đang cố giấu đi mối liên hệ giữa mình với Chúa vì lý do nào đó. Nhiều khi chúng ta không dám bày tỏ niềm tin với đồng nghiệp hay bạn học, chúng ta không dám khước từ lời mời mọc tội lỗi bằng câu nói “Chúa của tôi không muốn tôi làm như vậy.” Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể chối Chúa bằng lối sống tội lỗi của mình như trường hợp các tín hữu tại Hội Thánh Cơ-rết: “Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài,…” (Tít 1:16a). Nếu còn được đọc, được nghe phần Kinh Thánh trong bài học hôm nay thì chúng ta vẫn còn cơ hội ăn năn để được phục hồi. Không có lúc nào là quá muộn. Sứ đồ Phi-e-rơ là người đã từng chối Chúa, nhưng ông đã ăn năn, được Chúa tha thứ và cuộc đời của ông trở nên một người mạnh mẽ xưng Danh Chúa trước mặt mọi người. Chúa sẽ xướng tên chúng ta để khen thưởng hay Ngài sẽ từ chối chúng ta trong ngày phán xét sau cùng tùy thái độ của chúng ta với Ngài hôm nay.

Bạn có đang sống xưng Danh Chúa ra trước mặt mọi người không?

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu thương và cứu chuộc con, xin giúp con sống cuộc đời làm sáng Danh Ngài. Xin dùng đời sống và môi miệng con để giúp nhiều người biết Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top