Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2022


Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2022

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1–11
Bí Quyết Chu Toàn Trách Nhiệm

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi người giúp việc làm đền tạm như thế nào? Công việc của họ ra sao? Bí quyết để họ chu toàn công việc Chúa giao là gì? Bài học này khích lệ bạn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa như thế nào?

Trước tiên, Chúa gọi đích danh ông Bết-sa-lê-ên sẽ là người làm các đồ dùng trong đền tạm: “Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa.” Thứ hai, Ngài ban cho ông Bết-sa-lê-ên đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, khéo tay, thông minh, và trí hiểu trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ. Thứ ba, Ngài phân định công việc rõ ràng cho ông Bết-sa-lê-ên để làm công việc thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc, và đồng, khắc đá, khảm ngọc, và chạm gỗ. Cuối cùng, Chúa ban cho ông Bết-sa-lê-ên một phụ tá là ông Ô-hô-li-áp, thuộc bộ tộc Đan. Chúa cũng ban cho ông Ô-hô-li-áp và mọi người thợ sự khôn ngoan và khéo tay để có thể hoàn thành công việc được ủy thác.

Những người thợ khéo tay này sẽ cùng nhau làm lều hội mạc, Hòm Bảng Chứng, nắp thi ân ở trên hòm, cùng các vật dụng khác bên trong hội mạc, kể cả áo thánh cho Thầy Tế lễ cả A-rôn và các bộ áo lễ cho các con trai người, dầu xức và hương thơm của Nơi Thánh (câu 7–11a). Qua bảng liệt kê công việc của họ, chúng ta thấy khối lượng công việc họ phải làm rất lớn và khó, nhưng Chúa cũng ban bí quyết để họ chu toàn trách nhiệm Chúa giao, đó là phải làm y theo mọi điều Chúa đã phán dạy (câu 11b).

Khi Chúa kêu gọi chúng ta vào một mục vụ nào đó cho Chúa, Ngài sẽ kêu gọi trực tiếp, bằng cách này hay cách khác Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết về sự kêu gọi của Ngài. Chúa cũng sẽ ban Đức Thánh Linh để soi sáng, ban năng lực, sự khôn ngoan, trí hiểu, sự khéo léo, và cả những người bạn đồng hành để chúng ta cùng hoàn thành những công việc cụ thể Chúa giao. Chúa đặt chúng ta trong gia đình của mình và trong Hội Thánh Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta những khả năng, ân tứ khác nhau để cùng có cơ hội rèn tập và phục vụ. Khi đến thời điểm, Chúa sẽ kêu gọi và lựa chọn chúng ta để phục vụ trong một công tác nào đó—có thể bình thường hay đặc biệt—chúng ta cũng phải hết lòng vâng phục, không đòi hỏi theo ý thích của mình. Có thể công việc nặng nhọc với chúng ta nhưng hãy an lòng vì Chúa luôn ban cho chúng ta năng lực, sự khôn sáng, và những người giúp đỡ hiệu quả. Trách nhiệm của chúng ta là cứ trung tín làm đúng theo mọi điều Chúa đã chỉ dạy, chắc chắn chúng ta sẽ chu toàn mọi công tác Chúa giao.

Bạn có tỉnh thức, nhạy bén để nhận ra sự kêu gọi của Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa cho con cơ hội biết Chúa và về những ân tứ, cơ hội được rèn luyện, những người bạn đồng công và những mục vụ Chúa ban! Xin giúp con luôn yêu Chúa, trung tín, và chăm chỉ làm phần việc của mình theo sự chỉ dạy của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top