Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2022

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2022


Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2022

Châm Ngôn 17:7–11
Lối Sống của Người Ác

“Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (Giăng 12:46).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn mô tả công việc của người ác ra sao? Người ác phải chịu hình phạt gì? Bạn cần làm gì để tránh xa điều ác và bước đi trong sự sáng của Chúa?

Vua Sa-lô-môn mô tả về lối sống và công việc của người ác để giúp con phân biệt đường ngay, lẽ phải với đường tội lỗi, lối lầm lạc. Thứ nhất, người ác ngu dại “không xứng” với lời tốt lành. Chúng nói những lời kiêu ngạo, giả dối, là những lời không thể thốt ra ở bậc cao trọng, như trước giả Ê-sai đã nói: “Kẻ ngu dại sẽ không được gọi là cao quý, kẻ quỷ quyệt chẳng ai cho là đáng kính” (Ê-sai 32:5 BTTHĐ). Thứ hai, người ác dùng của hối lộ như viên ngọc quý để nhận lấy sự may mắn hay thành công. Nếu người lãnh đạo nhận hối lộ, người ác nhất định lợi dụng lòng tham này để thu lợi. Thứ ba, người ác hướng đến sự thù hận, chia rẽ. Họ nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm của người khác để chia rẽ tình bạn thân thiết thay vì yêu thương và hàn gắn. Sau cùng, người ác không chấp nhận sự quở trách. Người khôn ngoan được thức tỉnh khi nghe lời quở trách, còn người ác dù quở phạt cũng không nghe, không thay đổi, cứ tiếp tục lao vào tội ác. Họ phải nhận hậu quả, phải chịu roi vọt. Dùng hình phạt không hẳn có thể thay đổi được người ác, nhưng ít ra cũng kiềm chế được những tội ác chúng làm ra, giữ cho người ác không làm hại nhiều hơn. Cụm từ “sứ giả dữ tợn” (câu 11b) gợi cho người đọc về “cơn thịnh nộ của vua khác nào sứ giả sự chết” mang hình phạt đến với người ác, còn người khôn ngoan tránh khỏi (Châm Ngôn 16:14).

Cơ Đốc nhân phải luôn bày tỏ tính cách của Đấng Christ. Lời nói người Cơ Đốc phải ngay thẳng, thận trọng, mỗi việc làm phải quang minh chính đại, không hối lộ, không thỏa hiệp với người ác. Đời sống Cơ Đốc không thể tách rời với tình yêu vì Chúa là Tình Yêu, chúng ta phải bày tỏ nếp sống yêu thương để qua đó người khác thấy Chúa. Đời sống Cơ Đốc phải luôn hướng đến sự thánh khiết, ăn năn những lỗi lầm để thay đổi. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. Lại nếu kẻ nào nghe Lời Ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải Ta xét đoán kẻ đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có kẻ xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:46–48). Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta tránh xa lối sống của người ác, một lòng bước đi trong ánh sáng thánh khiết của Chúa để không phải chịu hình phạt trong ngày Chúa trở lại.

Lời nói, việc làm của bạn có bày tỏ tính cách của một Cơ Đốc nhân không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì đã chết đền tội thay con. Xin cho con tránh xa đường ác, sống theo sự công chính, yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách những lỗi lầm và giúp con thay đổi để nên thánh mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 144.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top