Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2022


Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2022

II Sử Ký 12:9–16
Sự Hào Nhoáng Giả Tạo

“Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:10–11).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-díp-tô chiếm đoạt gì? Vì sao Chúa để cho điều này xảy ra? Vua Rô-bô-am làm gì trước tình cảnh này? Ông được đánh giá là người có mối liên hệ ra sao với Chúa? Bạn tự đánh giá mối liên hệ với Chúa ra sao?

Khi Vua Rô-bô-am và các lãnh đạo Giu-đa hạ mình ăn năn thì Đức Chúa Trời đã cho vương quốc của họ không bị hủy diệt nhưng phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi. Họ phải làm chư hầu vua Ai Cập và những báu vật trong đền thờ, cả những khiên vàng Vua Sa-lô-môn đã làm cũng bị lấy hết. Vì Giu-đa không còn giàu có như trước nên Vua Rô-bô-am làm ba trăm chiếc khiên đồng thay thế. Vương quốc Giu-đa đã có thời thịnh vượng, huy hoàng nhưng khi lìa bỏ luật pháp Chúa, họ không còn được phước nữa. Khiên đồng thay cho khiên vàng là dấu hiệu cho thấy mối liên hệ của vua và dân chúng với Chúa không còn như trước, đó là mối liên hệ nghèo nàn, giả tạo.

Thay vì tìm cách để có lại những khiên vàng, Vua Rô-bô-am đã bằng lòng với những khiên đồng hào nhoáng giả tạo. Ông đã được cho cơ hội để phục hồi mối liên hệ với Chúa, vâng lời đi theo đường lối của Ngài nhưng ông không làm. Tuy ông còn làm vua thêm 12 năm nữa nhưng toàn bộ cuộc đời của ông được đánh giá là “Rô-bô-am làm điều ác, vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va” (câu 14). Ông đã không có nỗ lực nào để cải thiện đời sống thuộc linh và mối liên hệ với Chúa nhưng bằng lòng với tốt đẹp giả tạo.

Khi không hết lòng tìm kiếm Chúa, để Ngài làm chủ đời sống của mình, người ta sẽ dễ dàng tuân theo bản tính xác thịt. Người hết lòng tìm cầu Chúa là người đi trong các lối Ngài vì đã giấu Lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Ngài (Thi Thiên 119:10–11). Khác với Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am đã không tìm kiếm Chúa để có sự khôn ngoan của Ngài. Rồi từ chỗ có một khởi đầu tốt đẹp trong ba năm đầu cai trị, ông đã dẫn dắt dân Chúa phạm tội thờ thần tượng. Vua Rô-bô-am không thật sự có mối liên hệ với Chúa nên đã không đi trong đường lối của Ngài.

Nhìn vào đời sống của một Cơ Đốc nhân, có thể hình dung được mối liên hệ của người đó với Chúa có sự sáng chói thật của vàng hay hào nhoáng giả tạo của đồng. Người có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa “giấu Lời Chúa trong lòng” để không phạm tội cùng Ngài. Ngay cả khi chúng ta có bề ngoài lấp lánh như nhóm lại thường xuyên, tham gia tích cực các hoạt động trong Hội Thánh, v.v… nhưng nếu không có sự vâng lời Chúa thể hiện qua đời sống thánh khiết của mình thì ai nấy đều hiểu rằng chúng ta không “rắp lòng tìm kiếm Ngài” mà chỉ có sự hào nhoáng giả tạo bề ngoài.

Đời sống bạn có sự sáng chói thật của vàng hay giả tạo của đồng?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi đời sống của con chỉ có sự tin kính giả tạo bề ngoài. Xin cho con có đời sống tin kính thật, hết lòng tìm kiếm Chúa, đi theo đường lối của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 97—98.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top