Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2022

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2022


Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2022

Phi-líp 2:1
Nền Tảng của Sự Hiệp Một Cơ Đốc

“Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót.”

Câu hỏi suy ngẫm: Sự hiệp một của Hội Thánh được đặt trên những nền tảng nào? Như vậy về bản chất, sự hiệp một đến từ đâu? Bạn rút ra những phương cách cần thiết nào để gây dựng sự hiệp một và thông công trong Hội Thánh?

Phi-líp 2:1 cho thấy ba nền tảng của sự hiệp một Cơ Đốc. Thứ nhất, Chúa Giê-xu Christ—“nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào.” Chữ “nếu” ở đây không chỉ về một điều kiện cần có, nhưng để xác nhận những sự thật mà các tín hữu tại Phi-líp đã nhận được qua Phúc Âm. Không một Cơ Đốc nhân nào không nhận được “điều yên ủi nào”“điều cứu giúp nào” ở trong Đấng Christ. Vì lòng yêu thương, Chúa Giê-xu đã ban “điều cứu giúp” và tiếp tục ban “điều yên ủi” qua ân sủng cứu rỗi lạ lùng trên những tội nhân không xứng đáng. Khi ở trong ân sủng của Chúa, chúng ta đang nợ tình yêu thương Ngài ban. Nhận biết điều đó chúng ta phải yêu thương anh chịn em và gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh. Nền tảng của sự hiệp một là kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giê-xu và đáp ứng với tình yêu đó.

Thứ hai, Đức Thánh Linh—“nếu có sự thông công nơi Thánh Linh.” Công việc của Đức Thánh Linh là tạo mối thông công giữa tín hữu với Chúa và giữa những tín hữu với nhau. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong sự thông công và hiệp một với những anh chị em cùng niềm tin. Sự hiệp một trong Hội Thánh không do con người tạo nên, nhưng là yếu tố tất yếu do cùng thông công với Đức Thánh Linh. Chúng ta không tạo nên sự hiệp một mà chỉ nhận lấy sự hiệp một, và tiếp tục gây dựng sự hiệp một, để qua đó kinh nghiệm phước hạnh của sự hiệp một.

Thứ ba, sự đổi mới thuộc linh—“nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót.” “Lòng yêu mến” nhấn mạnh cảm xúc bên trong, còn “lòng thương xót” bày tỏ “lòng yêu mến” cho những người chung quanh. Nền tảng sự hiệp một là kinh nghiệm tình yêu của Chúa và Hội Thánh bày tỏ, cùng việc sở hữu tình yêu đó qua sự đổi mới của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình.

Như vậy, nền tảng của sự hiệp một là các yếu tố thuộc linh, do đó gây dựng sự hiệp một phải dựa vào sự gây dựng thuộc linh. Các phương pháp thuộc về tổ chức là cần thiết nhưng không phải là mấu chốt. Tập trung vào các hình thức tổ chức, hoặc bắt chước những hình thức bên ngoài sẽ biến Hội Thánh thành một tổ chức xã hội. Chúng ta không thể cạnh tranh với thế gian bằng hình thức mà chỉ có thể thắng hơn nhờ sự sống thuộc linh bên trong mỗi cá nhân và Hội Thánh.

Bạn có gây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh đúng đắn chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và cho con dự phần trong mối thông công Cơ Đốc. Xin cho con mỗi ngày yêu Chúa và yêu anh chị em con càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 57—58.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top