Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2022

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2022


Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2022

II Cô-rinh-tô 2:5–11
Tha Thứ Nhau trong Tình Yêu

“…thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó” (câu 7–8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô nên làm gì với những người phạm tội trước đây? Vì sao ông khuyên như vậy? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong Hội Thánh?

Sứ đồ Phao-lô đã từng than phiền các tín hữu Cô-rinh-tô trong thư thứ nhất ông viết cho họ vì họ chẳng buồn rầu khi có anh em cùng đức tin phạm tội nặng nề (I Cô-rinh-tô 5:2). Đến nay có lẽ ông đã nhận được kết quả bước đầu của lời răn dạy ấy khi giữa vòng các tín hữu đã có sự đau buồn đối với những người sai phạm đó. Sứ đồ Phao-lô nói rằng nỗi đau buồn do người phạm tội gây ra không chỉ dành riêng cho chính ông mà thôi, nhưng trong một giới hạn nào đó, người ấy đã gây đau buồn cho tất cả anh em trong gia đình đức tin. Sứ đồ Phao-lô nói “…anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều, tôi chẳng muốn nói quá làm gì” (câu 5) hàm ý ông không phóng đại vấn đề đâu.

Giờ đây, Sứ đồ Phao-lô khuyên anh em đừng mất thêm thời gian quở trách việc sai trái họ đã làm nữa vì họ đã nhận biết và buồn rầu về tội lỗi mình. Hơn nữa, “Người ấy đã bị đa số anh em trách phạt như vậy là đủ rồi” (câu 6 BTTHĐ). Điều mà các tín hữu Cô-rinh-tô cần làm lúc này là lấy lòng yêu thương để tha thứ và an ủi người đã vi phạm, bởi vì không nên để cho người ấy “…bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn” (câu 7). Điều quan trọng là giúp anh chị em phạm tội quay về với Hội Thánh chứ không phải đẩy anh chị em ra khỏi Hội Thánh. Nếu các tín hữu Cô-rinh-tô không vâng theo lời Sứ đồ Phao-lô khuyên thì nguy cơ họ phải đối diện là vướng vào mưu chước của Sa-tan đã giăng.

Hội Thánh Chúa không thể dung dưỡng tội lỗi. Việc kỷ luật trong Hội Thánh nhằm giúp giữ cho Hội Thánh thuần khiết và giúp những người phạm tội ăn năn. Tuy nhiên, nếu sử dụng kỷ luật mà không có sự tha thứ bằng tình yêu thương thì sẽ gây tổn hại cho Hội Thánh, có nguy cơ những người thực thi việc sửa trị trở thành kiêu ngạo về sự thánh sạch trong đời sống của mình (Ga-la-ti 6:1), và cũng có nguy cơ người bị sửa trị cay đắng quá mức nên lìa bỏ Chúa. Việc sửa trị trong Hội Thánh là cần nhưng phải với mục đích giúp anh chị em phạm tội trở lại thông công với Hội Thánh chứ không phải để loại trừ họ khỏi Hội Thánh. Vì thế, áp dụng bài học Sứ đồ Phao-lô dạy cho Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước, Hội Thánh Chúa ngày nay nói chung và mỗi chúng ta nói riêng, hãy thực hành tha thứ nhau trong tình yêu thương để được lại anh chị em và không sa vào mưu chước của Sa-tan.

Bạn đã thực hành tinh thần tha thứ anh chị em trong tình yêu thương chưa?

Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài soi sáng, nhắc nhở con về sự yêu thương và tha thứ. Xin cho con biết tha thứ trong tình yêu thương để niềm vui trong gia đình đức tin luôn đầy trọn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 36:1—37:20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top