Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2022

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2022


Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2022

II Cô-rinh-tô 1:15–24
Lời Nói Làm Sáng Danh Đức Chúa Trời

“Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải khi thì phải khi thì chăng vậy” (câu 18 BTT).

“Thật, như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì ‘Có’ lúc thì ‘Không’ đâu” (câu 18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô chưa đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô như lời ông hứa? Ông dẫn chứng điều gì để bảo đảm cho lời nói của ông? Bạn nhận được bài học nào cho riêng mình qua sự trình bày của Sứ đồ Phao-lô?

Trong thư đầu tiên Sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô, ông đã cho biết sẽ đến thăm họ (I Cô-rinh-tô 16:5), nhưng đến nay ông vẫn chưa có mặt tại Cô-rinh-tô mà thay vào đó là bức thư thứ hai ông gửi đến họ nên nhiều người xấu nhân cơ hội này rêu rao rằng ông không giữ chữ tín, trước sau mâu thuẫn, bất nhất. Ông giãi bày cho họ biết thật ra ông có dự định sẽ đi đến xứ Ma-xê-đoan, sau đó sẽ ghé thăm họ (câu 15). Việc ông chưa đến không phải vì ông nhẹ dạ, quyết định theo xác thịt đến nỗi lúc nói có lúc nói không, nhưng vì ông nể anh em, không muốn cầm roi đến với họ cho nên ông tạm thay đổi kế hoạch chưa đến thăm họ (câu 23; I Cô-rinh-tô 4:21).

Sứ đồ Phao-lô khẳng định Phúc Âm đã giảng ra giữa anh em là tuyệt đối thành tín, mọi Lời Ngài hứa đều được thành tựu trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ông và hai ông Sin-vanh, Ti-mô-thê là những người phục vụ Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc Âm đó cũng trung tín trong mọi lời mình nói giống như thế, “…lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì ‘‘Có’ lúc thì ‘Không’ đâu” (câu 18b, 20 BTTHĐ). Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ hơn rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho ông và các tín hữu tại Cô-rinh-tô có niềm tin vững vàng trong Đấng Christ và cũng chính Ngài đã đóng ấn cho mỗi người và ban Đức Thánh Linh cho, vì thế những người thuộc về Ngài cũng dự phần bản tính của Đức Chúa Trời khi đồng thanh “A-men” về những điều Đấng Christ đã làm cho chúng ta, qua đó chúng ta làm sáng Danh Chúa qua lời nói của mình (câu 20–22).

Khi dạy đừng thề, Chúa Giê-xu phán:“Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37 BTTHĐ). Là con của Đấng Yêu Thương và Thành Tín, chúng ta cũng phải cẩn trọng trong mọi lời nói của mình, kể cả khi nói với con cháu hoặc với người nhỏ hơn mình. Những gì chúng ta nói có thì phải đúng là có, nói không phải đúng là không, phải giữ chữ tín và trung thực khi nói để lời nói chúng ta chẳng những làm sáng Danh Chúa mà còn đem lại sự tin tưởng và có thể gây dựng người khác.

Bạn thể hiện trách nhiệm trong lời nói của mình ra sao?

Tạ ơn Chúa vì con được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, xin cho con biết nhờ cậy Chúa để luôn có trách nhiệm trong mọi lời nói và luôn làm sáng Danh Chúa qua lời nói của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top