Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2022

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2022


Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2022

Ê-sai 53:5–9
Đấng Chịu Thương Khó Vì Chúng Ta

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai mô tả những điều nào Chúa phải chịu vì chúng ta? Trong lễ Kỷ Niệm Sự Thương Khó hôm nay, bạn có cảm nhận gì? Bạn có cam kết nào với chính Chúa là Đấng đã chịu thương khó vì chúng ta?

Khi nói đến sự chịu khổ của Đấng Mết-si-a, Tiên tri Ê-sai nhấn mạnh đến sự cam chịu tuyệt đối của Ngài, Chúa “bị vết” là bị làm cho ô uế, Chúa“bị thương” là bị đè nát như trái nho trên bàn ép. Là Đức Chúa Trời Tối Cao, Đấng Thánh Khiết nhưng Ngài chấp nhận mang gánh nặng tội lỗi vì chúng ta. Chúng ta hãy trở về với vườn Ghết-sê-ma-nê, với trường án Phi-lát, với đồi Gô-gô-tha v.v… để chiêm nghiệm về tình yêu vĩ đại của Chúa Giê-xu đã dành cho mình: Ngài đã chịu đòn roi, chịu sỉ nhục nhưng Ngài không hề mở miệng, Ngài bị ức hiếp và xét đoán cách bất công nhưng Ngài vẫn cam chịu tất cả. Khi Tổng đốc Phi-lát công bố về sự vô tội của Chúa Giê-xu “…để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi” (Giăng 19:4b), thì dân chúng lại la lên rằng “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!” (Giăng 19:6). Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với hai tên cướp (Lu-ca 23:33) ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai đã nói, “Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác,” dù Chúa Giê-xu “chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng” (Ê-sai 53:9).

Khi dự lễ Kỷ Niệm Sự Thương Khó của Chúa Giê-xu, chúng ta cần nhắc mình rằng chính Chúa Giê-xu đã gánh thay tội lỗi của chúng ta, Ngài vui lòng để Đức Chúa Cha chất tất cả tội lỗi của nhân loại trên Ngài. Chúng ta cần suy xét rằng thay vì chính chúng ta phải bị đóng đinh vì tội lỗi của mình thì Chúa Giê-xu đã chịu thay chúng ta. Tình yêu lớn lao đó chúng ta không thể nào trả nổi, vậy chúng ta sẽ làm gì khi dự lễ Kỷ Niệm Sự Thương Khó của Chúa Giê-xu? Nhiều người trong chúng ta khóc khi nhìn thấy hoạt cảnh tái hiện lại những hình ảnh đau thương mà Chúa phải chịu, nhưng Chúa Giê-xu đã nói với những người phụ nữ Giê-ru-sa-lem khi họ khóc thương Ngài trong Lu-ca 23:28 rằng “…đừng khóc về Ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi.” Chúa muốn chúng ta hãy khóc để xét mình vì chúng ta đã nhận ơn cứu chuộc nhưng có đang sống xứng đáng với ơn cứu chuộc chưa? Chúa muốn chúng ta hãy khóc về những người thân yêu của mình khi họ vẫn chưa tin nhận Chúa làm Chúa Cứu Thế của mình. Chúa muốn chúng ta hãy khóc cho dân tộc Việt Nam vì số người nhận được ơn cứu rỗi còn quá ít. Vẫn còn cơ hội để chúng ta ăn năn và quay trở lại, vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể giới thiệu về ơn cứu chuộc cho những người chung quanh mình.

Bạn đáp đền tình yêu của Chúa Giê-xu như thế nào?

Lạy Chúa, Đấng đã chịu thống khổ vì con, xin giúp con luôn biết ơn Chúa, sống vui lòng Chúa, và luôn giới thiệu ơn cứu chuộc của Ngài cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top