Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2022

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2022


Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2022

Châm Ngôn 16:20–24
Nguồn Sự Sống

“Người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống; nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội, ấy là sự sửa phạt của nó” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Kính sợ Đức Chúa Trời và chú tâm vào Lời Ngài đem đến những kết quả nào cho cá nhân và cộng đồng? Bạn được khích lệ thế nào khi kiên trì trong đức tin nơi Chúa và vâng theo Lời Ngài?

Người chú tâm học hỏi, vâng theo Lời Chúa, và đặt lòng tin cậy nơi Ngài chắc chắn sẽ được phước (câu 20). Phước hạnh đầu tiên là sống hữu ích. Người kính sợ Chúa và vâng theo Lời Ngài là người “có lòng khôn ngoan,”“được gọi là thông sáng” (câu 21a). Khôn ngoan không còn là đặc tính của cá nhân nhưng sẽ được mọi người công nhận và đem lại hữu ích cho cộng đồng. Người “có lòng khôn ngoan” sẽ được Chúa dùng và trở nên ích lợi cho nhiều người. Sự hữu ích của người kính sợ Chúa và chăm chú vào Lời Chúa thể hiện qua “lời dịu dàng gia thêm sự tri thức.” “Lời dịu dàng” không phải là nói những gì người khác muốn nghe nhưng là lời nói chứa đựng tình yêu chân thật, và thông qua lời nói, lan truyền ân sủng của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:15a). “Sự tri thức” còn có nghĩa là sự thuyết phục, nghĩa là lời nói của người khôn ngoan không chỉ chứa đựng nhiều tri thức nhưng vì được nói trong tình yêu thương, nhân ái nên sẽ mang tính thuyết phục rất cao.

Bên cạnh đó, “người có được thông sáng, tức có được nguồn sự sống” (câu 22a). Tại đây chúng ta nhìn thấy tiến trình Chúa thay đổi một người. Khi tin cậy Đức Chúa Trời và yêu mến làm theo Lời Ngài, người đó sẽ “có lòng khôn ngoan” (câu 21), và thêm vào đó là “có được sự thông sáng,” chính vì vậy mà người này trở thành người truyền sự sống cho người khác (câu 22). Giống như một nguồn nước hay suối nước liên tục tự làm mới mình, một người không ngừng theo đuổi sự hiểu biết sẽ tự làm mới mình từ bên trong. Người đó sẽ luôn lớn lên, học hỏi, và được đánh giá cao vì có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống mà không tìm thấy ở nơi nào khác. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho điều này. Chúng ta thấy rõ trong Cựu Ước, cuộc đời của ông Giô-sép, Tiên tri Đa-ni-ên, ông Nê-hê-mi, là những người sống trong thân phận nô lệ và lưu đày nhưng khi họ thuận phục chương trình của Chúa và tìm kiếm Ngài thì Chúa đã dùng cuộc đời họ, sự khôn ngoan của họ đem lại nguồn sống không chỉ cho dân Ngài mà còn cả cho những người vô tín chung quanh họ.

Hơn thế nữa, lời nói khôn ngoan của người kính sợ Chúa có sức mạnh phục hồi và chữa lành cho cộng đồng giống như mật ong (câu 24). Như vậy, để có những lời chữa lành và khôn ngoan, chúng ta phải có Lời Chúa trong lòng. Hãy kiên trì trong đức tin nơi Chúa, học hỏi và vâng theo Lời Ngài để được phước Chúa ban.

Bạn có được Chúa dùng trở thành người truyền sự sống cho những người chung quanh chưa?

Lạy Chúa, xin cho tâm trí con luôn chú tâm vào Chúa để con kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh, xin cuộc đời con được Ngài sử dụng để đem sự sống đến cho mọi người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 12:1—13:19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top