Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2022


Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2022

II Sử Ký 10:1–14
Nghe Theo Lời Ai?

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5–6).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đến Si-chem thỉnh cầu ông Rô-bô-am điều gì khi họ tôn ông lên làm vua? Ông Rô-bô-am đã tham khảo ý kiến của ai? Vì sao ông không làm theo lời các trưởng lão? Điều đó gây ra hậu quả gì? Làm thế nào để bạn thành công trong công việc Chúa? 

Sau khi Vua Sa-lô-môn băng hà thì “cả Ít-ra-ên” đến Si-chem để tôn Hoàng tử Rô-bô-am lên làm vua. Ông Giê-rô-bô-am, con trai ông Nê-bát, đang trốn ở Ai Cập về tội phản nghịch, cũng đã trở về và cùng toàn thể hội chúng đến để yêu cầu ông Rô-bô-am giảm bớt gánh nặng cho dân vì họ đã phải “phục dịch khó nhọc” và thuế má nặng nề. Nếu được như vậy họ sẽ phục vụ ông.

Vua Rô-bô-am bàn nghị với các trưởng lão, họ khuyên vua đối đãi tử tế với dân chúng. Không hài lòng với lời khuyên khôn ngoan của các trưởng lão, Vua Rô-bô-am quay sang hỏi ý kiến những người trẻ cùng trang lứa với ông. Họ xúi ông đáp lại dân chúng bằng những lời lẽ nặng nề và đe dọa sẽ còn gia tăng thêm gánh nặng trên dân chúng nữa. Chính sách cai trị này đã khiến cho “Ít-ra-ên phản nghịch cùng nhà Đa-vít” (câu 19), đất nước bị chia đôi kể từ đó.

Khi phải đưa ra một quyết định quan trọng thì Vua Rô-bô-am đã tìm đến sự khôn ngoan của con người. Trước hết, ông hỏi ý các trưởng lão và sau đó là những người đồng trang lứa chứ không cầu hỏi ý Chúa. Do đó, thay vì nghe theo lời khuyên khôn ngoan của các trưởng lão, ông đã nghe theo lời khuyên ngu dại của những người trẻ tuổi. Ông đã thiếu sự khôn ngoan Chúa ban và đã cư xử cách dại dột vì kiêu ngạo, muốn làm theo ý riêng của mình. Vua Đa-vít, ông nội của Vua Rô-bô-am, đã dạy, “Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường phải chọn” (Thi Thiên 25:12), nhưng vì Vua Rô-bô-am thiếu sự kính sợ Chúa, không tìm cầu Ngài nên vua đã không nhận được sự chỉ dạy của Chúa để quyết định khôn ngoan. Và Vua Đa-vít cũng dạy, “Ngài sẽ… chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì” (Thi Thiên 25:9), nhưng vì thiếu nhu mì nên Vua Rô-bô-am đã không làm theo lời khuyên của những người lớn tuổi.

Ông Gia-cơ nhắc nhở, “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:5a) nhưng lắm khi con người chúng ta thường thiếu khiêm nhường, tự cho mình là khôn ngoan nên không cầu hỏi Đức Chúa Trời như trường hợp của Vua Rô-bô-am. Nhiều người trẻ ngày nay không lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi vì nghĩ mình khôn ngoan hơn nên đã thất bại trong sự phục vụ Chúa của mình. Kính sợ Chúa và nhu mì là hai yếu tố cần có để thành công trong mọi việc.

Bạn thường quyết định theo sự dạy dỗ của Chúa hay làm theo ý riêng mình?

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm cầu ý Chúa và làm theo sự hướng dẫn của Ngài trong mọi sự chứ không dựa vào sự khôn ngoan của mình. Xin cho con có sự khiêm nhường và vâng phục để làm theo Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh. 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 7—8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top