Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2022

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2022


Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2022

Phục Truyền 12:28–32
Hãy Giữ Lấy Mình

“Hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu các thần chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc này phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi người Ít-ra-ên phải có nếp sống thế nào với Lời Chúa? Ông cảnh báo dân Chúa phải giữ lấy mình thế nào đối với người Ca-na-an? Sự cảnh báo này nhằm mục đích gì? Tạo sao bạn cần phải sống trong tinh thần cảnh giác mỗi ngày?

Để kết thúc phần giảng giải về sự thờ phượng, ông Môi-se kêu gọi người Ít-ra-ên cần phải vâng giữ Lời Chúa khi vào định cư trong xứ Ca-na-an để con cháu họ được hưởng phước đời đời Chúa ban. Điều đặc biệt trong phần kết thúc này, ông Môi-se một lần nữa nhắc lại mệnh lệnh nghiêm cấm tuyệt đối việc dân Chúa không được phép thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách của người Ca-na-an. Tuy người Ca-na-an bị trục xuất nhưng các hình thức thờ lạy hình tượng hẳn đã không biến mất. Sự cám dỗ của việc thờ lạy các hình tượng và thờ phượng Chúa theo cách gớm ghiếc của các Dân Ngoại vẫn tiếp tục tồn tại dưới một hình thức nào đó. Đây là những vấn đề hết sức nghiêm trọng nên dân Chúa cần phải sống trong tinh thần cảnh giác cao độ để tránh bị những sự cám dỗ thờ lạy hình tượng ấy quyến dụ họ từ bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu như dân Đức Chúa Trời bỏ qua Lời Ngài mà đi theo những cám dỗ thờ lạy hình tượng thì mối liên hệ đặc biệt giữa họ và Chúa sẽ đến hồi kết thúc. Điều đáng buồn trong lịch sử của người Ít-ra-ên là trong những năm sau đó, cả vua và dân Chúa đã từ bỏ luật pháp của Chúa và tế lễ con cái của họ như những dân tộc ngoại giáo (II Các Vua 17:16–17). Điều đó cho thấy việc ông Môi-se cứ nhắc đi nhắc lại dân Chúa cần phải giữ lấy mình, cần sống trong tinh thần cảnh giác, hoàn toàn không phải là dư thừa.

Chúng ta cũng thường có tính chủ quan và khinh suất trước những cám dỗ bày ra trước mắt mình hằng ngày. Chúng ta nghĩ đời sống thuộc linh mình đủ mạnh nên sẽ chẳng có cám dỗ nào chiến thắng nổi mình. Chúng ta tự tin mình đủ hiểu biết Lời Chúa để có thể vượt qua mọi cám dỗ quyến dụ. Chính vì suy nghĩ và thái độ khinh suất ấy mà nhiều người trong chúng ta đã bị rơi vào những cám dỗ về tiền bạc, tình dục… lúc nào không hay. “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Nếu cám dỗ không có sức hấp dẫn và đầy mãnh lực riêng của nó thì đã không có nhiều tôi con Chúa, kể cả những người chúng ta xem là mẫu mực, phải trượt dài trong những thất bại thuộc linh của mình. Thế nên, chúng ta cần phải giữ lấy mình, sống trong tinh thần cảnh giác, mỗi ngày cần tra xét lại bản thân có sống đúng theo luật pháp của Chúa không.

Bạn đã từng vì thiếu cảnh giác thuộc linh mà rơi vào sự cám dỗ chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống trong tinh thần cảnh giác thuộc linh, để con không bị sa vào mưu chước cám dỗ. Xin Chúa gìn giữ con đi trong đường lối và ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 7:61—8:12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top