Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2022

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2022


Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2022

Sáng Thế Ký 4:8–16
Một Tấm Lòng Cứng Cỏi

“Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình” (I Giăng 3:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hỏi ông Ca-in điều gì sau khi ông phạm tội? Ông trả lời thế nào? Câu trả lời cho biết gì về ông Ca-in và tiến trình ảnh hưởng của tội lỗi trên ông?

Nhiều người cho rằng ông Ca-in giết em mình là hành động bộc phát khi chịu sự bất công của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Thánh Linh đã cho chúng ta câu trả lời khi nói rằng ông Ca-in giết em vì việc làm của ông là dữ, và việc làm của ông A-bên là công bình (I Giăng 3:12b). Như vậy rõ ràng việc dâng của lễ của ông Ca-in là không đúng, là tội lỗi. Vấn đề là vì sao ông Ca-in biết sai và được Chúa cảnh cáo nhưng vẫn giết ông A-bên? Vì ông Ca-in thuộc về ma quỷ (I Giăng 3:12a). Người sinh ra đầu tiên trên đất giết người sinh ra thứ hai trên đất là em mình, đây là hành động của một người làm nô lệ cho tội lỗi!

Sự cứng lòng của ông Ca-in bày tỏ một sự thật, con người không bao giờ có sự tự do, hoặc thuộc về ma quỷ, hoặc thuộc về Đức Chúa Trời. Ông Ca-in được biết Chúa, nghe Ngài nói, dâng của lễ cho Ngài nhưng Đức Chúa Trời không phải là Chúa của ông vì ông không vâng lời Ngài, do đó ông là con cái của ma quỷ, tức làm nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:16; II Phi-e-rơ 2:18–19). Sự cứng lòng của ông Ca-in không chỉ bày tỏ trong việc giết ông A-bên mà còn trong cách ông đáp ứng với lòng nhân từ và thương xót của Chúa khi Ngài tìm kiếm ông sau khi phạm tội (câu 9). Câu trả lời của ông Ca-in với Chúa chính là một lời nói dối trơ trẽn để từ chối trách nhiệm. Sau cùng, điều ông Ca-in quan tâm chỉ là tính mạng của ông mà không có bất kỳ một dấu hiệu ăn năn nào (câu 13–14). Ông đã từ chối ăn năn!

Chúng ta nhìn thấy rõ ảnh hưởng kinh khiếp của tội lỗi trên con người là thể nào. Ban đầu, ông bà A-đam và Ê-va chỉ đổ lỗi cho nhau (Sáng Thế Ký 3:9–13), nhưng chỉ trong một thế hệ, tội lỗi đã lên mức cao hơn khi ông Ca-in chẳng những không thừa nhận tội lỗi mà còn dám nói dối Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, ông còn hỏi ngược lại, “tôi là người giữ em tôi sao?” Đây là câu hỏi đầu tiên mang tính thách thức của loài người hỏi Đức Chúa Trời được Kinh Thánh ký thuật lại. Tội lỗi ngày càng gia tăng trong dòng dõi A-đam, trở thành “đường của Ca-in,” hay cách sống của nhiều người (Giu-đe 11a).

Dù đối diện với một người gian ác và cứng lòng như ông Ca-in nhưng Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ lòng thương xót khi bảo vệ ông (câu 15). Ước ao chúng ta luôn nhận ra sự thương xót của Đức Chúa Trời để chạy đến ăn năn xưng tội mỗi khi phạm tội để kinh nghiệm sự tha thứ của Ngài (I Giăng 1:9).

Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì mỗi khi phạm tội?

Lạy Chúa, xin thương xót con. Con nhận ra sức mạnh kinh khiếp của tội lỗi. Xin cứu con khỏi điều ác, và xin ban cho con một tấm lòng ăn năn thống hối trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 10:18–44.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top