Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2022


Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2022

Xuất Ê-díp-tô Ký 29:19–25
Lễ Tấn Phong Thầy Tế Lễ (Phần 3)

“Trong vòng dân Ít-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Con chiên đực thứ hai được dâng lên như thế nào trong lễ tấn phong? Việc lấy máu bôi trên tai, ngón tay, ngón chân của ông A-rôn và các con trai người mang ý nghĩa gì? Bạn được nhắc nhở phải làm gì để phục vụ Chúa kết quả hơn?

Sau khi thực hiện nghi thức chuộc tội và tạ ơn, ông Môi se cử hành nghi thức tấn phong thầy tế lễ cho ông A-rôn và các con trai người. Con chiên đực không tì vết thứ hai được đem đến, ông A-rôn và các con trai người cũng đặt tay trên đầu con chiên đó rồi nó bị giết đi. Ông Môi-se lấy máu con chiên đó trước hết bôi trên tai phải, ngón cái bàn tay phải, ngón cái bàn chân phải của ông A-rôn và các con trai người. Lễ phục và mình của họ cũng được rảy máu và dầu tấn phong. “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

Nghi thức lễ tấn phong mang ý nghĩa là thầy tế lễ phải được Chúa chọn, làm nên thánh qua lễ chuộc tội, họ phải bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua lễ tạ ơn; sau đó họ được Chúa sai đi với ân tứ và sức lực Chúa ban qua việc rảy máu thánh hóa để họ làm tròn sứ mệnh đặc biệt được ủy nhiệm. Trước tiên, tai của họ phải được thánh hóa để có thể sẵn lòng lắng nghe thật rõ ràng Lời Chúa phán cũng như tiếng của dân Chúa một cách trung thực. Tay được thánh hóa tượng trưng cho việc họ làm phải thánh sạch, minh bạch, và tuân thủ các nghi thức tế lễ Chúa đã truyền. Họ sẽ dạy dỗ, khuyên bảo, và kỷ luật dân Chúa đúng theo đức thánh khiết và yêu thương. Lời nói chính trực, đúng thời điểm và hợp cung cách sẽ giúp dân Chúa ăn năn trở về với Chúa. Bàn chân họ cũng được biệt ra thánh để luôn bước đi nhẹ nhàng, vững chãi, chăm chú theo đường lối Chúa đã chỉ dẫn. Họ phải nhận ra những nơi mình cần đến và có mặt đúng lúc dù hoàn cảnh khó khăn ra sao.

Con chiên trong nghi thức truyền chức này được dâng lên như một của lễ thiêu có mùi thơm cùng với “một ổ bánh, một bánh nhỏ nhồi với dầu, và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 23). Những của dâng này được để trong lòng bàn tay của ông A-rôn và các con trai người, rồi cử hành tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va ngụ ý họ đang đại diện cho cả dân Chúa dâng lễ vật cho Chúa.

Ngày nay, Chúa cũng sai mỗi chúng ta làm thầy tế lễ nhà vua, hãy để Chúa thánh hóa hầu cho người khác thấy Chúa qua chúng ta.

Làm thế nào để tai, tay, chân của bạn được thánh hóa?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chọn, chuộc và sai phái con làm người đại diện mang hình ảnh Ngài để thu hút và dẫn đưa người khác trở lại thờ phượng Chúa. Xin Chúa thanh tẩy tai, mắt, miệng, tay chân của con để qua những gì con nói, nghe và làm sẽ khiến người ta nhìn thấy Chúa trong con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 1:1—2:42.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top