Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2022


Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2022

II Sử Ký 9:22–28
Sự Khôn Ngoan của Vua Sa-lô-môn

“Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mệnh lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (Phục Truyền 4:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Do đâu Vua Sa-lô-môn có sự khôn ngoan? Các vua đến gặp ông để làm gì? Lãnh thổ rộng lớn Vua Sa-lô-môn cai quản do đâu mà có? Bạn cần làm gì để có được sự khôn ngoan?

Sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn trổi hơn hết các vua trên đất. Vì vậy họ mong được gặp mặt vua để nghe sự khôn ngoan Chúa đặt vào lòng ông (câu 22–23). Sự khôn ngoan của Chúa bày tỏ qua lời nói, việc làm, cách quản trị công việc của ông đã thu hút các vua Dân Ngoại tìm đến với ông. Ông là vị vua thuộc về Chúa nên họ đến với ông chính là để tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài. Họ quá mong muốn được diện kiến Vua Sa-lô-môn, nghe và học hỏi sự khôn ngoan từ vua nên hằng năm đã tiến cống nhiều phẩm vật quý giá.

Riêng về vị thế đối với các nước, có thể nói Vua Sa-lô-môn quản trị hết các vua của vùng đất rộng lớn từ sông Cái, tức sông Ơ-phơ-rát cho đến xứ Phi-li-tin và biên giới xứ Ai Cập. Đây cũng là sự ứng nghiệm của lời hứa giao ước Đức Chúa Trời đã phán với ông Áp-ra-ham: “Ta cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát” (Sáng Thế Ký 15:18). Vua Sa-lô-môn quản trị vùng đất rộng lớn như vậy không nhờ vào chiến tranh để chiếm đất vì ông là vị vua của hòa bình. Các vua Dân Ngoại đã tự nguyện đến với vua và dâng những thứ quý giá của họ cho vua. Ông thu phục họ nhờ sự khôn ngoan Chúa ban.

Ngày xưa, ông Môi-se cũng dạy dỗ dân Chúa phải cẩn thận vâng giữ những luật lệ và mệnh lệnh của Ngài để có được sự khôn ngoan, hiểu biết và điều đó sẽ được các Dân Ngoại nhận biết, họ cũng sẽ được gọi là “dân lớn”“nước lớn.” Họ lớn mạnh không vì đất rộng, dân đông, quân hùng tướng mạnh, nhưng vì có được sự hiện diện của Chúa, được Ngài “ở gần” khi cầu khẩn Ngài (Phục Truyền 4:6–8).

Là dân thuộc linh của Chúa, chúng ta cũng phải thể hiện sự khôn ngoan của Chúa trong lời nói, việc làm để thu hút người khác đến với Chúa Giê-xu, nghe sự dạy dỗ của Ngài, thờ phượng Ngài và dâng cho Ngài những của lễ. Muốn được như vậy chúng ta phải tuân giữ luật lệ và mệnh lệnh của Chúa. Để có thể tuân giữ mệnh lệnh của Chúa thì chúng ta phải đọc, học hỏi Lời Ngài và có “sự gần gũi” với Ngài qua đời sống biết “kêu cầu Ngài,” xứng đáng là “dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” để “rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9–10).

 Đời sống bạn có điều gì thu hút người khác đến với Đấng Christ không?

 Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban cho con sự khôn ngoan. Xin cho đời sống của con thể hiện được sự khôn ngoan Chúa ban để từ đó con có thể thu hút và làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người chưa biết Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 34:1–28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top