Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2022


Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2022

Giê-rê-mi 31:7–14
Đổi Sầu Thảm Ra Vui Mừng

“Hỡi các nước, hãy nghe Lời Đức Giê-hô-va; hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa! Khá nói rằng: Đấng đã làm tan lạc Ít-ra-ên sẽ thu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào tuyển dân Ít-ra-ên có được sự vui mừng lớn? Tiên tri Giê-rê-mi mô tả thành phần và thái độ của những người trở về ra sao? Hình ảnh nào cho thấy sự thờ phượng Đức Chúa Trời đã được khôi phục và dân Chúa lại nhận được sự ban phước dư dật từ Đức Giê-hô-va?

Niềm vui đã đến với tuyển dân Ít-ra-ên, và tin mừng ấy được loan truyền cho khắp các dân các nước được biết rằng Đức Giê-hô-va đã cứu dân Ngài, họ sẽ lại được Ngài dẫn về từ nơi họ bị tản lạc, họ lại được Ngài gọi là con và Ngài là Cha của họ (câu 9). Đức Giê-hô-va sẽ dẫn dân Ngài trở về trên con đường bằng phẳng dọc theo các con sông, họ sẽ chẳng hề bị vấp ngã. Thật chính Đức Giê-hô-va đã chuộc họ, đã giải cứu họ thoát khỏi người mạnh hơn, đã thu nhóm họ trở về, đã đổi sự sầu thảm họ ra vui mừng, Ngài đã yên ủi lòng họ.

Trong đoàn người trở về “…sẽ có kẻ mù, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây” (câu 8), không một ai bị bỏ lại cả cho dù họ đang khốn khó vì thiếu mất một phần cơ thể, hay trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Họ trở về với Ngài cùng với giọt nước mắt của tấm lòng ăn năn và Đức Giê-hô-va sẽ đổi sầu thảm của họ thành nỗi vui mừng. Từ đây, những cô gái đồng trinh sẽ nhảy múa để bày tỏ niềm vui đang dâng tràn trong lòng, và niềm vui ấy hiện diện trong toàn thể dân Chúa từ những thanh niên cho đến các cụ già (câu 13). Niềm vui mừng được nhân lên với khung cảnh phước hạnh được Đức Giê-hô-va phác họa cho họ thấy trước, khi ấy “…lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo,” nói lên hình ảnh dân Chúa vui mừng dâng của lễ thật rời rộng cho Đức Giê-hô-va, vì sự thờ phượng mà họ từng khát khao nơi xứ người nay đã được Chúa khôi phục. Và riêng đời sống của dân Chúa lại “…no nê về ơn phước của Ta” (câu 14).

Tuyển dân của Chúa từng vật vã trong nỗi đau do tội lỗi đem lại nên thật sự kinh nghiệm phước hạnh vô cùng lớn lao khi họ được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của kiếp phu tù, họ vui mừng biết ơn Đức Chúa Trời bày tỏ qua hành động thờ phượng Chúa, dâng của lễ rời rộng lên cho Ngài. Con dân Chúa ngày nay cũng đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng máu Ngài cứu chuộc chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi sự kìm kẹp của Sa-tan, xin Chúa cho chúng ta luôn “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1).

Bạn có kinh nghiệm niềm vui của đời sống tự do thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Kính lạy Thiên Phụ Từ Ái, Đấng đã chuộc và giải cứu dân Ngài thoát khỏi tay người mạnh sức, đổi sầu thảm ra vui mừng, con tạ ơn Chúa vì chính con cũng được hưởng niềm vui này, xin giúp con bày tỏ đời sống biết ơn Chúa qua việc trung tín thờ phượng Ngài trọn đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 28:9—29:11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top