Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2022


Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2022

Giê-rê-mi 31:3–6
Vui Vẻ Vì Được Thờ Phượng Chúa

“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến Nhà Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 122:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên vui mừng vì điều gì? Hình ảnh người trồng nho được hái trái nho nói lên điều gì? “Kẻ canh” trong câu 6 có vai trò như thế nào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời? Làm thế nào bạn nhận được lời hứa phục hồi từ Đức Chúa Trời để thỏa vui trong sự thờ phượng?

Đức Giê-hô-va phán với dân Ngài rằng khi Ngài dựng họ lại thì họ sẽ được khởi dựng và sẽ vui vẻ trở lại. Trước nhất, họ được vui mừng vì lại tiếp tục được Đức Giê-hô-va ban phước, thể hiện qua việc họ sẽ trồng lại vườn nho và những người trồng sẽ thu hoạch được trái nho (câu 5). Điều tiếp theo, họ sẽ lại tiếp tục được thờ phượng Đức Chúa Trời, chấm dứt những tháng ngày khóc than, tưởng nhớ đến đền thờ Giê-ru-sa-lem khi bị phu tù tại xứ người, kết thúc cảnh phải treo đàn không còn vui mừng để hát ca ngợi Đức Chúa Trời vì cớ lòng sầu thảm lớn (Thi Thiên 137:1–4). Và cũng từ thời điểm họ được Đức Chúa Trời dựng lại, thì những “kẻ canh” sẽ lại được thực hiện công tác của mình trong việc nhắc nhở dân Chúa nhớ đến những kỳ lễ quan trọng để họ lên đền thờ Giê-ru-sa-lem thờ phượng Đức Chúa Trời.

Người đời cho rằng người trồng nho được hái trái nho mình trồng là lẽ đương nhiên, nhưng trong thực tế để có vụ mùa thu hoạch còn cần nhiều yếu tố khác vượt tầm tay con người. Đối với tuyển dân của Chúa thì đây chính là một trong những kết quả của đời sống được Đức Chúa Trời ban phước. Ngay từ buổi đầu của tuyển dân Ít-ra-ên khi vào Đất Hứa, Đức Giê-hô-va đã cho họ biết rằng nếu Ngài không ban phước vì họ không trọn thành làm theo điều răn, luật pháp của Ngài truyền ban thì sự rủa sả là điều họ phải đón nhận, đó là cất nhà nhưng không được ở, trồng nho nhưng lại không nhận được kết quả của công lao mình… (Phục Truyền 28:15–37). Lời hứa từ Đức Giê-hô-va cho thấy cơn giận của Ngài đã lui đi khỏi dân tộc của họ và họ lại tiếp tục nhận được sự ban phước từ Ngài. Đây thật sự là niềm vui mừng lớn lao của toàn thể dân Chúa, không đơn giản chỉ là kết quả của quá trình gieo trồng. Khi dân Chúa còn ở trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, những “kẻ canh” nơi vọng canh phải thực hiện công tác báo tin trong sự lo lắng vì quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng giờ đây “kẻ canh” an tâm chỉ tập trung thực hiện công tác nhắc nhở mọi người hãy vùng dậy thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ngày nào còn loay hoay với nếp sống tội lỗi, thì ngày ấy chắc chắn chúng ta không thể kinh nghiệm niềm vui trong sự thờ phượng và ơn lành Chúa ban. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời dựng nên trong ta một lòng trong sạch để mỗi chúng ta được phục hồi và thỏa vui trong sự thờ phượng Ngài.

Bạn có nhận thấy phước hạnh tuôn trào khi được thờ phượng Chúa không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Sự phục hồi từ Chúa đem đến cho dân Ngài phước hạnh dư đầy trong cuộc sống và cả trong sự thờ phượng Chúa, xin giúp con luôn thỏa vui trong phước hạnh khi được thờ phượng Cha.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 26:11—28:8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top