Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2022


Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2022

Châm Ngôn 14:28–35
Nguyên Tắc Lãnh Đạo

“Sự công bình làm cho nước cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc” (câu 34).

Câu hỏi suy ngẫm: Những nguyên tắc lãnh đạo nào thấy được trong các câu Châm Ngôn hôm nay? Những nguyên tắc này áp dụng cho ngày nay thế nào? Bạn cần hướng dẫn cho thế hệ con cháu điều gì để trở nên những người lãnh đạo hữu ích?

Vua Sa-lô-môn là vị vua được Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan không ai sánh bằng (I Các Vua 3:12). Ông không những dạy con cách sống công chính theo tiêu chuẩn của Chúa, nhưng cũng dạy con những nguyên tắc để trở nên người lãnh đạo đẹp ý Chúa. Qua những câu châm ngôn hôm nay, bên cạnh sự kính sợ Chúa (câu 26–27), con cần phải học những nguyên tắc lãnh đạo. Thứ nhất, người lãnh đạo phải yêu dân, nhận biết tầm quan trọng của dân (câu 28). Dân số càng đông, đời sống càng thịnh vượng thì danh tiếng, sự vinh quang của con càng gia tăng. Nhưng chính quyền suy vì khi dân số giảm dần. Thứ hai, người lãnh đạo phải chậm giận, giữ lòng bình tịnh, thanh thản (câu 29–30). Khi giận thì mất khôn, và mất khôn là nguyên nhân dẫn đến thất bại vì quyết định sai trật. Thứ ba, người lãnh đạo phải có lòng nhân từ (câu 31). Sự thương xót người bần cùng được so sánh với sự tôn trọng Đức Chúa Trời. Qua sự lãnh đạo của con, toàn dân nhận biết một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương. Thứ tư, con phải bày tỏ sự khôn ngoan của người lãnh đạo qua các chính sách, sự phán xét công bình, thưởng phạt công minh (câu 32–35). Người công chính cần được ban thưởng, người phạm tội phải chịu hình phạt, như vậy mới là một minh quân.

Những nguyên tắc Chúa dạy cho người lãnh đạo luôn là những bài học vô giá qua mọi thời đại. “Sự công bình làm cho nước cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc” (câu 34). Không vì người Ít-ra-ên là tuyển dân của Chúa mà Ngài thiên vị, khi họ làm điều sai trái, tội lỗi, họ cũng bị đoán phạt như tất cả dân tộc khác. Trước mặt Đấng Công Bình không ai có thể tránh khỏi hình phạt khi cứ sống trong tội lỗi, nghịch lại mệnh lệnh của Chúa (A-mốt 1—2; Rô-ma 1:18–32).

“Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người” (Thi Thiên 33:12–13). Người lãnh đạo cần phải biết “trên có Trời,” không thể một tay che Trời. Mỗi chúng ta phải sống vâng phục và làm vui lòng Đức Chúa Trời. Là người lãnh đạo, cách hành xử của chúng ta phải đem lại niềm vui, phước hạnh cho người mình chăm sóc. Là người làm cha mẹ, chúng ta không chỉ nuôi con, nhưng cũng phải dạy con tin kính Chúa và dạy con nguyên tắc lãnh đạo của Chúa để gây dựng gia đình vững mạnh, Hội Thánh phát triển, và đất nước giàu mạnh.

Sau khi học về những nguyên tắc lãnh đạo qua bài học hôm nay, có điều gì bạn cần thay đổi?

Tạ ơn Chúa vì bài học về sự lãnh đạo vô giá Ngài đã dạy con. Cầu xin Chúa giúp con, con cháu con trở nên những người lãnh đạo khôn ngoan, chính trực để gây dựng gia đình, cộng đồng vững mạnh, và làm sáng Danh Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 22:1—23:15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top