Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2022

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2022


Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2022

Đa-ni-ên 6:10–23
Kỷ Luật trong Nếp Sống Cầu Nguyện

“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Đa-ni-ên trước chỉ dụ của vua như thế nào? Điều gì xảy ra với ông? Thái độ của vua ra sao? Đức Chúa Trời bảo vệ ông Đa-ni-ên như thế nào? Kỷ luật trong nếp sống cầu nguyện đem lại kết quả nào?

Do được Vua Đa-ri-út ưu ái và trọng dụng nên ông Đa-ni-ên bị các tể tướng và tổng đốc ganh tị. Họ tìm cách hại ông Đa-ni-ên nên lập mưu xin vua ký sắc lệnh cấm toàn dân không được kêu cầu thần nào khác ngoài vua trong ba mươi ngày. Sau khi hay tin vua đã ký chỉ dụ, ông Đa-ni-ên không hề lo sợ hay chùn bước trong đời sống cầu nguyện của mình. Vẫn theo thường lệ, ông lên phòng cao, mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem và mỗi ngày ba lần quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời (câu 10). Dù biết nguy hiểm có thể ập đến, nhưng không vì thế mà ông Đa-ni-ên “tạm ngưng” hay “tạm hoãn” thì giờ tương giao với Chúa mỗi ngày. Tấm lòng kính sợ Chúa và trung tín của ông dành cho Chúa không hề bị hoàn cảnh làm cho thay đổi. Kỷ luật trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày của ông đã giúp ông thêm vững vàng tin cậy Chúa, không sợ nguy hiểm, khó khăn.

Đúng như kế hoạch của các tể tướng, họ kéo đến để bắt quả tang ông Đa-ni-ên đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời mình. Họ liền tâu vua và ép vua phải thi hành sắc lệnh đã ký (câu 11–13). Vua rất đau lòng và muốn giải cứu ông Đa-ni-ên nhưng không thể thay đổi lệnh cấm đã ban hành. Vì thế, cuối cùng vua đành lòng sai đem ông Đa-ni-ên quăng vào hầm sư tử. Tuy nhiên, vua lại có lòng tin Đức Chúa Trời mà ông Đa-ni-ên bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ông (câu 14–16). Sáng sớm hôm sau, vua vội đến hầm sư tử để kiểm tra. Đúng như lòng tin của vua, Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông Đa-ni-ên được bình yên trước những con sư tử đói khát và hung dữ. Ông Đa-ni-ên được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình (câu 19–23). Sau đó Vua Đa-ri-út ra lệnh cho toàn quốc “mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên” (câu 26 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).

Chính đời sống kỷ luật trong sự cầu nguyện của ông Đa-ni-ên đã khiến cho vua và nhiều người chung quanh nhìn biết Đức Chúa Trời Hằng Sống và Quyền Năng. Nếu ông Đa-ni-ên chùn bước trước sắc lệnh của vua và không dám cầu nguyện với Chúa thì làm sao chính ông, Vua Đa-ri-út cũng như nhiều người khác kinh nghiệm được quyền tể trị, sự thành tín, và sự bảo vệ của Chúa trên người tin cậy Ngài? Làm sao Danh Chúa được bày tỏ trước muôn dân? Khi giữ kỷ luật cầu nguyện, chúng ta sẽ thêm mạnh mẽ để đối diện thử thách, khó khăn, và bền lòng cầu nguyện nhiều hơn.

Bạn có giữ kỷ luật cầu nguyện mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Đa-ni-ên giữ kỷ luật trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày dù ở trong hoàn cảnh nào. Nguyện Danh Chúa được tôn cao qua đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 10:1—11:4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top