Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2022


Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2022

I Sử Ký 4:9–10
Lời Nguyện Cầu Cuối Năm

“…Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-bê là ai và ông đã cầu nguyện với Chúa như thế nào? Lời cầu nguyện của ông được Chúa nhậm lời ra sao? Nhìn lại một năm đã qua và trước thềm năm mới Âm lịch, bạn sẽ nguyện cầu với Chúa điều gì?

Chúng ta không biết nhiều về ông Gia-bê, chỉ biết ông xuất thân từ chi phái Giu-đa và ông là một tộc trưởng rất được tôn trọng. Qua lời cầu nguyện được Chúa nhậm của ông Gia-bê, chúng ta học được nhiều bài học quý giá trong ngày cuối năm Âm lịch.

Thứ nhất, ông là người đã “khấn nguyện,” từ này có nghĩa là kêu cầu lớn tiếng, ông hướng về Chúa để kêu cầu với Ngài. Thứ hai, ông xin Chúa “ban phước,” trong nguyên văn từ “ban phước” được lặp lại hai lần trong câu này, bày tỏ lòng tin chắc chắn Chúa sẽ ban phước. Thứ ba, ông xin Chúa “mở rộng bờ cõi,” trong nguyên văn bao gồm hai từ “làm cho thêm nhiều,” “mở rộng biên giới” và kết thúc bằng động từ “sẽ làm thành.” Thứ tư, ông xin “tay Chúa ở trên mình,” không chỉ là phù hộ mà còn bảo vệ, tay Chúa sẽ kéo ông ra khỏi những cạm bẫy của tội lỗi. Ông Gia-bê nhận biết chính “tội lỗi” sẽ làm cho ông ở trong sự “buồn rầu” và cũng là nguyên nhân khiến ông mất phước của Chúa. Đức Chúa Trời đã vui lòng nhậm lời cầu nguyện của ông, “Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.”

Nhìn lại một năm Âm lịch trôi qua với những khủng hoảng vì dịch bệnh, thiên tai, kinh tế v.v…, và nhìn về một năm mới sắp đến với những biến động mà chúng ta vẫn chưa thể biết trước được, chúng ta sẽ nguyện cầu với Chúa những điều gì? Hãy quỳ xuống và học theo gương ông Gia-bê trong lời cầu nguyện của mình, hãy nhận biết những phước hạnh Chúa đã ban trong năm qua để bước với Chúa trong năm mới bằng niềm tin vững chắc rằng Chúa vẫn hằng ban phước. Hãy cầu xin Chúa “mở rộng bờ cõi” cho mình, có thể trong năm qua chúng ta bị tổn thất về sức khỏe, công ăn việc làm, về những cơ hội để phục vụ Chúa v.v…, cầu xin Chúa sẽ bù đắp lại cho chúng ta bội phần trong năm mới. Hãy cầu xin Chúa phù hộ và bảo vệ chúng ta vì vẫn còn đó những hiểm nguy, những khủng hoảng và chỉ có Chúa mới có thể bảo vệ chúng ta cách trọn vẹn. Cũng hãy đến với Chúa để trình dâng cho Ngài những tội lỗi của chúng ta trong những tháng năm qua vì chính tội lỗi là nguyên nhân khiến chúng ta bị mất phước. Khi chúng ta chân thành khấn nguyện như ông Gia-bê, tin chắc rằng Chúa luôn lắng nghe và sẽ nhậm lời nguyện cầu của mỗi chúng ta.

Trước thềm năm mới, bạn nguyện cầu với Chúa điều gì? Bạn có “khấn nguyện” giống như ông Gia-bê không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cho con bước đi với Chúa trong năm qua. Xin cho con luôn bám lấy Chúa trong năm mới vì con biết rằng chỉ có Ngài là Đấng ban phước, Đấng mở rộng bờ cõi và là Đấng luôn phù hộ và bảo vệ cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 6:12–31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top