Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2022


Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2022

I Cô-rinh-tô 16:5–9
Sẵn Lòng Phục Vụ Chúa

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Cô-rinh-tô biết kế hoạch thăm viếng của ông như thế nào? Điều gì đang xảy ra với Sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô? Ông quyết định ở lại thành Ê-phê-sô cho thấy tinh thần phục vụ Chúa của ông thế nào? Bạn làm gì để tiếp bước gương phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô?

Sứ đồ Phao-lô đang ở Ê-phê-sô khi viết thư thứ nhất cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông cho biết sẽ ghé thăm họ sau khi đã qua xứ Ma-xê-đoan. Nhưng không phải chỉ ghé qua thôi mà sẽ lưu lại với họ một thời gian để nắm bắt công việc Chúa, đồng thời sẽ cùng với họ đi đến một số nơi cần thiết (câu 5–7). Ngoài ra, Sứ đồ Phao-lô cũng cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô biết tại thành phố Ê-phê-sô, nơi ông đang phục vụ Đức Chúa Trời, công việc Chúa rất thuận lợi nhưng luôn bị Sa-tan chống phá. Ông nói “tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch” (câu 9). Trước giả Lu-ca cho biết một trong những người đối địch tại Ê-phê-sô là người thợ bạc tên Đê-mê-triu chuyên làm khám thờ nữ thần Đi-anh đã sách động dân chúng chống lại Sứ đồ Phao-lô vì họ lo sợ rằng nhiều người tin theo Chúa sẽ khiến họ thất thu vì không ai thờ thần tượng nữa (Công Vụ 19:23–34). Dù vậy, Chúa đang mở ra một cánh cửa, một cơ hội rất thuận lợi cho công tác truyền giảng Phúc Âm nên ông quyết định “sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ tuần” (câu 8), sau đó mới ghé Cô-rinh-tô trú qua mùa đông để có thời gian dài lo công việc Chúa.

Trong công tác phục vụ Chúa, Sứ đồ Phao-lô luôn nhờ Đức Thánh Linh soi sáng để có sự khôn ngoan trong việc lập kế hoạch cho các chuyến truyền giáo và chăm sóc các Hội Thánh. Đặc biệt ông luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng trong công tác rao truyền Tin Lành dù gặp thuận lợi hay khó khăn, hoàn cảnh dễ dàng hay bị bức hại, ông cũng thuận phục ý Chúa, nhắm mục đích mà chạy, hết lòng làm tròn trọng trách Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông.

Ngày nay, mỗi chúng ta đang được Chúa giao trọng trách tiếp bước tiền nhân, gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trên đất. Chúng ta vẫn biết khi phục vụ Chúa và rao giảng Phúc Âm luôn phải đối diện với khó khăn, có khi phải chịu bức hại, nhưng không ít người trong chúng ta có lúc đã nao sờn, chùn bước. Gương Sứ đồ Phao-lô luôn sẵn lòng phục vụ không chỉ tại thành Ê-phê-sô mà khắp thế giới cổ thời đó, kể cả lúc ở trong tù, khích lệ mỗi chúng ta sẵn lòng đối diện khó khăn, gian khổ để chu toàn công tác Đức Chúa Trời trao phó, mở rộng Nước Chúa trước khi Ngài trở lại.

Điều gì đang làm bạn chùn bước, không còn sẵn sàng trong công tác phục vụ Chúa?

Tạ ơn Chúa đã tin dùng con. Xin giúp con tiếp bước tiền nhân sẵn sàng dấn thân hoàn thành công tác Chúa giao cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 23:15—24:19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top