Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2022

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2022


Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2022

Ma-thi-ơ 9:18–19
Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Câu hỏi suy ngẫm: Người đến tìm Chúa Giê-xu là ai? Ông có nhu cầu gì? Vì sao Chúa Giê-xu đáp ứng lời thỉnh cầu của người này? Thái độ của bạn thế nào khi đến trình dâng lên Chúa những nan đề của mình?

Trong lúc Chúa Giê-xu đang trả lời thắc mắc cho các môn đệ của ông Giăng Báp-tít thì bỗng một người cai nhà hội tên là Giai-ru đến tìm Ngài (Lu-ca 8:41; Mác 5:22). Trong thời gian bị lưu đày cũng như sau khi đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, người Do Thái lập nhiều nhà hội để nhóm họp dưới sự quản lý của người cai nhà hội. Người này có trách nhiệm tổ chức thờ phượng Đức Chúa Trời, dạy luật pháp, và phụ lễ trong lúc thờ phượng (Lu-ca 4:20). Đây là một vị trí được nhiều người kính trọng. Thường những người cai nhà hội cũng chống đối Chúa giống như người Pha-ri-si (Lu-ca 13:14). Vì thế việc ông Giai-ru công khai tìm đến để cầu xin Chúa Giê-xu là việc rất lạ lùng, ông có thể phải đối diện với sự kỳ thị và lên án của những người Pha-ri-si, thậm chí có thể bị mất chức. Và đặc biệt hơn nữa, ông lại “quỳ lạy trước mặt Ngài.” Hành động “quỳ lạy” bày tỏ sự “tôn thờ” hay “thờ phượng” đối với người được tôn kính.

Vì sao người cai nhà hội này lại có hành động và thái độ như vậy? Ông đang có một nhu cầu rất lớn, “Con gái tôi mới chết” và ông tin rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới có năng quyền cứu sống con ông, “xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống” (câu 18). Qua lời cầu xin của người cai nhà hội, chúng ta thấy được hai điều. Thứ nhất, ông tin Chúa Giê-xu là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời thể hiện qua hành động quỳ lạy Ngài chứ không phải đứng để cầu xin. Thứ hai, ông có đức tin lớn và tuyệt đối vào năng quyền chữa lành của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thấy được đức tin cùng với tấm lòng đau đớn đầy tuyệt vọng, sự hạ mình chân thành của người cai nhà hội, vì vậy “Đức Chúa Giê-xu bèn đứng dậy, cùng môn đệ Ngài đều đi theo người” (câu 19).

Chúng ta tin chắc rằng người cai nhà hội đến với Chúa Giê-xu sau khi mọi nỗ lực chữa trị cho con gái mình đều thất bại và cuối cùng con ông đã chết, tuy nhiên đối với Chúa điều quan trọng là đức tin. Dù đức tin của ông chưa trọn vẹn nhưng chính đức tin đó đã đưa ông bước vào mối liên hệ với Chúa Giê-xu.

Gương người cai nhà hội nhắc chúng ta cần học tập tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Những suy nghĩ vô tín, nghi ngờ và sĩ diện có thể là những rào cản ngăn chúng ta đến với Chúa bằng đức tin trình dâng những nan đề của mình. Chúa Giê-xu luôn kêu gọi chúng ta hãy trao những gánh nặng của mình cho Ngài rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa trên đời sống của mình.

Bạn có đến với Chúa bằng đức tin tuyệt đối không?

Lạy Chúa, xin cất khỏi con những sự vô tín, nghi ngờ, và sĩ diện để con chạy đến với Ngài trình dâng những nan đề của con. Xin cho con đức tin để con kinh nghiệm được sự đáp lời của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 19:1—20:8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top