Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2021


Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2021

Châm Ngôn 14:6–7; II Ti-mô-thê 3:1–7
Tìm Khôn Ngoan

“Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan, mà không gặp; song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng” (Châm Ngôn 14:6 BTT).

“Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp; nhưng người hiểu biết dễ dàng gặp tri thức” (Châm Ngôn 14:6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người nhạo báng có thái độ thế nào với những lời giáo huấn khôn ngoan? Tại sao người nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp? Vì sao Vua Sa-lô-môn khuyên con hãy tránh xa khỏi người nhạo báng? Làm thế nào bạn nhận được sự khôn ngoan? Bạn cần dạy con cháu điều gì?

Sự khôn ngoan không phải là món hàng mà người nhạo báng có thể chiếm đoạt hay mua được. Sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho. Người tìm sự khôn ngoan phải biết rằng “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Sự khôn ngoan được ban cho người khiêm tốn. Khi một người biết mình đơn sơ, thiếu hiểu biết, người ấy cầu xin Chúa, Ngài sẽ dạy dỗ, ban cho họ tri thức (Châm Ngôn 1:3–4). Ngược lại, sự khôn ngoan thật không dành cho người nhạo báng vì lòng kiêu ngạo ngăn cản họ hạ mình dưới sự mạc khải của Đức Chúa Trời. Người nhạo báng không những chế nhạo, chỉ trích, mà còn bài bác những lời giáo huấn khôn ngoan nữa. Họ trở nên ngu dại vì thiếu nghiêm túc về mặt đạo đức để học hỏi, để rồi xem thường sự khôn ngoan và mọi lời khuyên dạy. Vì thế người nhạo báng chỉ tìm gặp được sự khôn lỏi, khôn lanh của đời mà không thể gặp được sự khôn ngoan thật từ Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, Vua Sa-lô-môn khuyên con giữ khoảng cách với những người nhạo báng vì con sẽ không tìm được tri thức qua lời nói của họ, và khi con làm bạn với “bọn điên dại sẽ bị tàn hại” (Châm Ngôn 13:20).

Người hiểu biết tìm sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong sự kính sợ Ngài thì sẽ dễ dàng gặp được tri thức. Bước đi của người thông sáng thể hiện họ là người ngay thẳng và kính sợ Chúa. Sống khôn ngoan là sống trong lẽ thật của Đức Chúa Trời để hưởng được sự sống đời đời. Trong thư Sứ đồ Phao-lô gửi cho Mục sư Ti-mô-thê, ông cũng nhắc nhở học trò mình và chúng ta ngày nay phải cẩn thận về luân lý bại hoại trong ngày sau rốt. Ông khuyên mỗi chúng ta tránh xa những người gian ác, chối bỏ nhân đức, đam mê tội lỗi, cũng là những người “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật” (II Ti-mô-thê 3:1–7).

Để có thể tiếp nhận tri thức, chúng ta cần phải luôn khiêm nhường học hỏi Lời Chúa, tìm sự khôn ngoan, thánh khiết của Chúa qua sự mạc khải của Đức Thánh Linh để sống hài lòng Chúa. Noi gương Vua Sa-lô-môn luôn dạy con mình tìm cầu sự khôn ngoan và tri thức của Chúa, xin Chúa cho chúng ta quan tâm hướng dẫn con cháu mình tránh xa những người nhạo báng, những đường lối gian ác, tìm sự khôn ngoan từ Lời Chúa để hưởng được sự sống đời đời.

Bạn có thái độ khiêm nhường, hạ mình khi tìm cầu Chúa chưa?

Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã dạy con sự khôn ngoan. Xin cho con luôn biết kính sợ Chúa và hạ mình khiêm cung trước mặt Ngài để con có sự khôn ngoan trong cuộc sống và biết hướng dẫn con cháu con tránh xa tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 10:18–36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top