Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2021

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2021


Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2021

Công Vụ 16:25–34
Phúc Âm Đơn Giản

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, người đề lao đã hỏi hai ông Phao-lô và Si-la điều gì? Hai ông đã trả lời thế nào? Câu trả lời cho thấy trọng tâm của Phúc Âm là gì? Bài học khích lệ bạn như thế nào trong công tác rao truyền Phúc Âm?

Chúa Giê-xu là gương mẫu chứng đạo tuyệt vời. Khi tiếp xúc với người đàn bà Sa-ma-ri, Ngài nói về giếng nước; khi dạy dỗ đoàn dân, Ngài dùng hình ảnh cây nho, con chiên quen thuộc với họ v.v… Sự giảng dạy của Chúa rất đơn giản nhưng sâu sắc và hiệu quả lạ lùng khiến mọi người, mọi thành phần đều thích thú nghe Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã noi gương Người Thầy vĩ đại của mình khi rao truyền Phúc Âm. Dù ông là một học giả uyên bác đã viết nên tuyệt tác về thần học như thư Rô-ma, nhưng khi người cai ngục đang hoảng loạn đặt câu hỏi: “Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?” (câu 30), câu trả lời của ông thật vô cùng đơn giản, “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (câu 31). Cho dù sau đó hai ông Phao-lô và Si-la có giải thích thêm về Phúc Âm cho gia đình người cai ngục (câu 32), nhưng trong giây phút cấp bách trước đó, hai ông chỉ tóm tắt Phúc Âm bằng một câu vô cùng ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Câu trả lời này cho thấy trọng tâm của Phúc Âm là Chúa Giê-xu, những điều khác chỉ là phần phụ thêm vào. Rô-ma 10:9 cho biết đức tin cứu rỗi là đức tin nơi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bày tỏ qua sự sống lại của Ngài, là Đấng Cứu Thế duy nhất đã chết vì tội lỗi con người. Đó chính là Phúc Âm chúng ta cần phải nói với những người chưa biết Chúa.

Vấn đề quan trọng của một chứng nhân Phúc Âm không phải là khả năng hùng biện hay kiến thức thần học mà là trung thực nói với người khác điều mình đã thấy, đã kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Giê-xu ban cho mình qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Hãy như Sứ đồ Phao-lô: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Cô-rinh-tô 2:2).

Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta không phải số lượng người tin Chúa, nhưng là sự trung tín của chúng ta với mệnh lệnh Ngài giao phó (Ma-thi-ơ 28:18–20). Việc một người nghe lời làm chứng của chúng ta và quyết định tin nhận Chúa Giê-xu là công việc của Đức Thánh Linh. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta đến với một người nào đó, xin Ngài chuẩn bị tấm lòng của họ, và hãy mạnh dạn đi đến chia sẻ về Phúc Âm, về Chúa Giê-xu cho người đó cách đơn giản, chân thành, và nhìn xem công tác của Đức Thánh Linh hoàn thành qua mình.

Bạn có thấy khó khăn khi làm chứng về Phúc Âm vì sợ rằng sẽ không biết nói gì không?

Lạy Chúa, xin cho con mạnh dạn, can đảm, và trung tín rao báo Phúc Âm của Ngài cho người thân và bạn hữu của con cách đơn giản và chân thành.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 3:1—4:7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top