Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2021


Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2021

Xuất Ê-díp-tô Ký 27:20–21
Dầu Thắp Đèn trong Đền Tạm

“Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Dầu được dùng thắp trong đền thánh có tiêu chuẩn như thế nào? Dân Chúa và các thầy tế lễ phải làm gì để giữ đèn trong đền tạm luôn được cháy sáng? Tại sao đời đời tuyển dân phải giữ đèn được cháy liên tục trước mặt Đức Chúa Trời từ tối cho đến sáng? Chúa muốn bạn thắp sáng như thế nào và ở đâu?

Đức Chúa Trời quy định dầu thắp trong đền thánh của Ngài phải là dầu lọc ô-liu ép. Đây là loại dầu đặc biệt được làm từ những quả ô-liu chưa chín; được nghiền nát, lọc qua nhiều lớp vải, lắng lọc nhiều lần để cho ra dầu ô-liu nguyên chất. Loại dầu này khi đốt cháy sẽ không tỏa khói hoặc có rất ít khói. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, mọi vật được sử dụng trong đền thánh của Ngài bao gồm cả chất đốt đều phải tuyệt đối tinh khiết. Loại dầu ô-liu này do dân chúng cung cấp, ông A-rôn và các con trai ông có trách nhiệm canh giữ, thường xuyên châm dầu vào để giữ bảy ngọn đèn luôn cháy trước mặt Chúa, từ chập choạng tối cho đến khi sáng hẳn thì đèn được tắt (xem thêm I Sa-mu-ên 3:1–3). Vì Đức Chúa Trời là sự sáng, trước sự hiện diện của Chúa phải luôn có ánh sáng.

Để đèn trong đền tạm được cháy liên tục trước mặt Chúa, đòi hỏi dân Chúa phải cung cấp đầy đủ dầu ô-liu tinh khiết, còn ông A-rôn cùng dòng dõi của ông phải chăm chỉ châm dầu. Chúa muốn dân Chúa vâng lời, và tất cả mọi người đều góp phần trong sự thờ phượng Ngài. Việc Chúa đòi hỏi tuyển dân giữ cho đèn cháy liên tục thành một luật đời đời nhắc nhở họ về một Đức Chúa Trời thánh khiết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hầu cho họ kính sợ Chúa mà bước đi trong ánh sáng của Ngài.

Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân là một đền thờ nơi Chúa ngự, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19). Chúa Giê-xu cũng đã ví sánh các môn đệ của Ngài là sự sáng của thế gian và Ngài mong đợi sự sáng của chúng ta phải soi sáng cho mọi người thấy được những việc lành của chúng ta mà ca ngợi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:14–16). Cơ Đốc nhân có trách nhiệm liên tục tỏa ánh sáng của Chúa giữa thế gian tăm tối, giữa cộng đồng mình đang sinh sống, Hội Thánh, sở làm, trường học, gia đình, và cả nơi riêng tư của mình nhờ nguồn dầu tinh khiết và phong phú là Chúa Thánh Linh được ban cho khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu.

Điều gì còn ngăn trở đèn của bạn luôn cháy trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn sẽ khắc phục ra sao?

Lạy Chúa Chí Thánh, cầu xin Chúa chiếm hữu lòng và tâm trí con để những lời nói, hành động, và dòng suy tưởng của con được tinh sạch, tỏa sáng sự hiện diện của Ngài trong đời sống con, qua đó nhiều người sẽ được thu hút đến với Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 21:15—22:24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top