Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021


Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2021

Giê-rê-mi 28:10–17
Thẩm Định Thật Giả

“Bằng có ai không nghe theo lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19–20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-na-nia tiếp tục rao ra sứ điệp nào để lừa dối dân Chúa? Đức Giê-hô-va đã làm gì để giúp dân Ngài thẩm định lời tiên tri thật hay giả? Bài học khích lệ bạn trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào?

Không chỉ nói lời tiên tri giả mà Tiên tri Ha-na-nia còn có hành động biểu trưng cho sứ điệp của mình là chân thật. Ông tháo cái ách khỏi cổ Tiên tri Giê-rê-mi và bẻ gãy đi, với lời lý giải “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trong hai năm trọn, Ta cũng sẽ bẻ cái ách của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, khỏi cổ mọi nước như vậy” (câu 11). Trước những việc làm ngoan cố để tiếp tục lừa dối dân Chúa của ông Ha-na-nia, Chúa đã không im lặng. Sứ điệp từ Đức Giê-hô-va đến với Tiên tri Giê-rê-mi để xác quyết rằng: Trước hết, Ngài không hề sai phái ông Ha-na-nia. Thứ hai, mọi việc sẽ xảy đến như lời Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng mệnh lệnh Đức Chúa Trời rao báo: “Ta đã để ách bằng sắt trên cổ mọi nước này, đặng chúng nó phải làm tôi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn. Vả, chúng nó phải làm tôi người, và Ta đã ban các loài thú đồng cho người nữa” (câu 14). Thứ ba, kết quả thẩm định rõ ràng nhất về thân phận giả dối của ông Ha-na-nia, đó là ông sẽ bị chết. Chỉ hai tháng sau khi ông rao ra lời dối trá để lừa gạt dân chúng, thì lời tiên tri thật đến từ Tiên tri Giê-rê-mi về sự chết của ông đã được ứng nghiệm. Dân Chúa không cần phải chờ đợi “hai năm trọn” để thẩm định sứ điệp của ông Ha-na-nia là thật hay giả.

Đức Giê-hô-va luôn làm trọn điều Ngài đã hứa, và sự bênh vực của Ngài dành cho người thuộc về Chúa luôn đúng thời điểm của Ngài, không hề chậm trễ. Có thể khi rao sứ điệp chống lại Tiên tri Giê-rê-mi cũng như tất cả tiên tri trước đó, ông Ha-na-nia đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể dân chúng, giáo quyền lẫn chính quyền. Nhưng để thẩm định thật giả không căn cứ trên số lượng người ủng hộ nhiều hay ít, hay là việc người ta có tin hay không, mà là sự bày tỏ và bảo chứng từ Thần Chân Thật.

Mỗi chúng ta đang vâng theo mệnh lệnh Chúa truyền để rao sứ điệp về tai họa trong ngày cuối cùng dành cho những người khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời qua sự chết của Đức Chúa Giê-xu. Mặc dù không ít người cười nhạo, không tin, tuy nhiên chúng ta được khích lệ vì sứ điệp chúng ta rao truyền là sứ điệp chân thật được bảo chứng từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2).

Bạn có mạnh mẽ rao truyền sứ điệp Phúc Âm cho mọi người không?

Kính lạy Đức Chúa Trời là Thần Chân Thật duy nhất, con vui mừng tạ ơn Chúa vì chỉ trong Ngài con tìm thấy được chân lý, xin giúp con luôn nói và sống trong chân lý.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top