Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2021

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2021


Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2021

Xuất Ê-díp-tô Ký 25:17–22
Nắp Thi Ân

“Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bim, trên Hòm Bảng Chứng Ta sẽ truyền cho ngươi các mệnh lệnh về dân Ít-ra-ên” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Nắp thi ân phải được làm như thế nào? Hình ảnh hai chê-ru-bim xòe cánh che phủ Hòm Giao Ước cho bạn những suy nghĩ gì? Tại sao gọi là nắp thi ân mà không gọi là nắp Hòm Bảng Chứng? Bạn học được gì trong bài học hôm nay?

Trong khi các mặt của Hòm Bảng Chứng được làm bằng gỗ si-tim dát vàng ròng thì nắp thi ân được làm bằng vàng ròng. Nắp thi ân và Hòm Bảng Chứng có cùng kích thước, chiều dài hai thước rưỡi và chiều rộng là một thước rưỡi. Trên nắp thi ân có hai tượng chê-ru-bim bằng vàng ròng dát mỏng, ló ra ngoài, một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia. Chê-ru-bim là thiên sứ quyền năng được cho là bảo vệ các vật thánh trong Hòm, có thân hình tựa sư tử hay bò, mặt người và có hai cánh dài. Hai chê-ru-bim xòe rộng đôi cách che phủ trên nắp thi ân, đối diện nhau và xoay mặt vào nắp thi ân (câu 17–20). Hình ảnh hai chê-ru-bim sè cánh che phủ Hòm Bảng Chứng cho chúng ta thấy sự tôn nghiêm, oai nghi của Ngôi Chúa ngự và che kín Hòm Bảng Chứng không cho ai được nhìn vào.

Người ta không gọi nắp thi ân là nắp Hòm Bảng Chứng vì chức năng của nắp không chỉ để đậy Hòm Bảng Chứng. Nắp thi ân còn là Ngôi ngự của Đức Chúa Trời để phán dạy ông Môi-se những mệnh lệnh, luật pháp cho tuyển dân (câu 22). Vì vậy, một số nơi trong Kinh Thánh Cựu Ước chép rằng Chúa ngự trên các chê-ru-bim (Thi Thiên 80:1; I Sa-mu-ên 4:4; II Sa-mu-ên 6:2; Ê-sai 37:16). Mỗi năm, thầy tế lễ thượng phẩm phải vào Nơi Chí Thánh trong ngày đại lễ chuộc tội. Ông sẽ giết con sinh và rảy máu trên nắp thi ân giữa hai tượng chê-ru-bim để chuộc tội cho cả dân chúng. Đức Chúa Trời sẽ ngự vào giữa hai chê-ru-bim nhìn xuống luật pháp của Ngài trong Hòm Bảng Chứng, nếu thấy dân Chúa đã không tuân giữ đúng giao ước của Ngài thì Ngài sẽ đoán phạt họ. Nhưng khi nhìn thấy máu chuộc tội của con sinh đã được đổ ra, Ngài sẽ ban sự tha thứ cho dân Ngài. Máu của con sinh là hình ảnh sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu cho loài người trong mọi thời đại. Vì vậy, nắp thi ân mang ý nghĩa là nắp chuộc tội hay ngôi thương xót.

Nắp thi ân phải luôn được đặt trên Hòm Bảng Chứng. Và một lần nữa, Kinh Thánh nhắc nhở rằng Bảng Chứng hay Mười Điều Răn của Chúa phải được đặt trong Hòm Bảng Chứng (câu 21). Hòm Bảng Chứng và nắp thi ân được đặt Nơi Chí Thánh của đền tạm, biểu tượng Ngôi của Chúa. Đức Chúa Trời chọn ở giữa dân Ngài (câu 22).

Bạn có nhận biết ơn thương xót của Chúa dành cho bạn qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, và sống xứng đáng với ơn Chúa chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn sự thương xót của Ngài đã không xử phạt con trong lời nói, việc làm và ý tưởng sai trật của con nhưng ban ơn xóa tội cho con qua máu Chiên Con của Ngài. Xin cho con sống biết ơn, làm vinh quang Danh Chúa và góp phần rao báo tình yêu cứu chuộc của Ngài cho những người chưa tin.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top