Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2021


Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2021

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12–18
Người Được Chọn Đến Gần Chúa

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng Ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của Ta đã chép đặng dạy dân sự” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa như thế nào? Ông chuẩn bị như thế nào trước khi lên núi? Bạn học được gì từ ông Môi-se trong mối liên hệ với Chúa và với người?

Ông Môi-se là người duy nhất được Chúa cho phép đến gần Chúa. Khi Chúa gọi ông Môi-se lên núi và đợi Ngài ở đó, ông đã vâng lời chờ dậy, sốt sắng, và hành động dứt khoát. Ông không trễ nải mặc dù Chúa đã báo trước rằng ông phải chờ Ngài ở trên núi. Chúa cũng không hẹn thời gian, ông phải chờ và không biết sẽ chờ đợi đến bao giờ. Thời gian của người chờ đợi thường trôi qua thật chậm chạp, có thể ông Môi-se cảm thấy cô đơn, một mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đói rét. Ngoài ra, ông phải chiến đấu với nỗi lo dân Chúa đang trông chờ ông dưới chân núi, không biết có điều gì xảy ra trong khi ông vắng mặt không. Tuy vậy, ông Môi-se đã không xuống núi, ông tin cậy Chúa và kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày thứ bảy, khi Chúa gọi ông trong đám lửa đang bùng cháy (câu 16). Trong suốt bốn mươi ngày, ông Môi-se được Chúa trực tiếp chỉ dạy về giao ước và luật pháp của Chúa, hướng dẫn làm đền tạm, trang hoàng bên trong đền tạm và ý nghĩa của các việc này. Tất cả đều thực hiện với mục đích là thiết lập nền tảng căn bản cho sự thờ phượng và nuôi dưỡng mối liên hệ mật thiết giữa dân tộc Ít-ra-ên và Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Lần đầu tiên, ông Giô-suê được giới thiệu là người phụ tá ông Môi-se. Ông cùng chờ dậy và giúp ông Môi-se chuẩn bị lên núi. Có lẽ ông cũng tiễn chân ông Môi-se một đoạn đường và rồi chỉ một mình ông Môi-se lên núi y theo chỉ thị của Chúa (câu 13–15). Ông Môi-se cũng rất chu đáo trong mối liên hệ với dân chúng và các bạn đồng lao của mình, ông dặn dò các trưởng lão phải ở đó chờ đợi cho đến khi ông và ông Giô-suê quay lại. Ông cũng phân nhiệm rõ ràng về vai trò lãnh đạo cho hai ông A-rôn và Hu-rơ, thay thế ông giải quyết các tình huống có thể xảy ra.

Khi chúng ta nhận được sự sai phái của Chúa, hãy sốt sắng vâng phục Chúa sẵn sàng rời khỏi chốn bình an của mình. Hoặc khi tìm người bạn đời hay tìm việc làm thích hợp, hãy kiên nhẫn và vững lòng tin chờ đợi sự chỉ dẫn của Chúa. Đặc biệt là trong khi cầu nguyện với Chúa, đừng đòi hỏi Chúa chỉ nghe những nhu cầu của chúng ta mà thôi, nhưng hãy hết lòng ca ngợi, cảm tạ Chúa, và cũng nhớ đến nhu cầu của anh chị em mình mà cầu thay. Chúa sẽ đáp lời, hướng dẫn chúng ta theo cách và thời điểm của Ngài để đem lại điều tốt nhất cho chúng ta.

Mối liên hệ giữa bạn với Chúa và người khác có làm vui lòng Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con biết kiên nhẫn chờ đợi tiếng phán và lắng nghe những chỉ dẫn của Ngài trong mọi việc lớn, nhỏ hằng ngày. Xin cho con quen với tiếng Chúa, ham thích nghe tiếng phán của Ngài và sốt sắng đáp ứng lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 10:16–43.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top