Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2021


Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2021

Lu-ca 6:27–35
Học Theo Cha Nhân Từ

“Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Chúa Giê-xu dạy khác với thói thường của con người như thế nào? Làm thế nào có thể sống nhân từ, hiền lành theo gương Đức Chúa Cha? Khi sống nhân từ, hiền lành theo gương Chúa, bạn sẽ được gì?

Có thể nói những lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này là khó nhất và đi ngược lại với thói thường của con người. “Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình” là điều khó có ai làm được. Giữa một thế giới đầy thù hận, người ta thường quan niệm “quân tử trả thù mười năm chưa muộn!” nhưng Chúa muốn Cơ Đốc nhân phải sống bày tỏ tình yêu, nhân từ, và hiền lành với người khác, đặc biệt với kẻ thù của mình. Khi sống theo tiêu chuẩn của Chúa, vượt trên thói thường của con người, chúng ta mới thật sự là “muối của đất”“ánh sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13–14).

Chúa Giê-xu khẳng định về Đức Chúa Cha rằng: “Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác” (câu 35c BTTHĐ). Cho nên, khi chúng ta trở thành con của Ngài thì chúng ta phải học theo Ngài, lấy lòng nhân từ mà đối xử với người bội bạc và người gian ác.

Phân đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh đến việc con cái Chúa phải biết “yêu kẻ thù mình” (câu 27, 35). Để làm được điều này, chúng ta cần sự giúp sức của Chúa Thánh Linh và luôn học theo phẩm tính của Đức Chúa Cha, là “Đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6). Mặt khác, chúng ta cũng là những con người bất toàn thường sai phạm, chúng ta có muốn người khác đối xử với mình theo sự gian ác của mình không? Chúa Giê-xu nêu lên một thực tế: nếu chúng ta yêu mến người yêu mến mình, làm ơn cho người làm ơn cho mình thì chẳng có ý nghĩa gì vì người có tội cũng làm như vậy (câu 32–33). Chúa đòi hỏi chúng ta không chỉ sống theo luật vàng “các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy” (câu 31), mà còn phải sống với tiêu chuẩn cao hơn, “hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại” (câu 35a BTTHĐ).

Cuối cùng, Chúa Giê-xu khẳng định khi con cái Chúa làm được những điều trên thì “phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao” (câu 35b). Có thể chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng trên đất khi sống theo điều Chúa dạy, nhưng chắc chắn phần thưởng trên thiên đàng sẽ vô cùng lớn lao. Được làm con Đức Chúa Trời là một đặc ân quá lớn cho chúng ta. Con thì phải học theo gương của Cha: sống nhân từ, đối xử tử tế với người khác, ngay cả người vô ơn và độc ác với mình.

Bạn thường đối xử thế nào với người vô ơn, bội bạc?

Lạy Chúa, sống nhân từ, hiền lành theo Lời Chúa dạy thật khó. Xin giúp con cứ nhìn xem Chúa, học theo gương Ngài để con có thể lấy lòng nhân từ, hiền lành đối đãi với người khác.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 14:-22—15:23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top