Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2021

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2021


Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2021

Giê-rê-mi 26:1–3
Chớ Bớt Một Lời Nào

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền” (Phục Truyền 4:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải đứng ở vị trí nào để rao sứ điệp? Lời nhắc nhở từ Đức Giê-hô-va dành cho ông khi rao sứ điệp này là gì? Vì sao? Bạn có thái độ ra sao khi thực hiện công tác truyền rao sứ điệp của Đức Chúa Trời đến với người khác?

Thời điểm Tiên tri Giê-rê-mi nhận lãnh sứ điệp từ Đức Giê-hô-va vào “lúc Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa, bắt đầu trị vì…” (câu 1). Sứ điệp trong chương 26 được Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải nói lại “…cho các thành của Giu-đa đã đến đặng thờ lạy trong Nhà Đức Giê-hô-va…” (câu 2), và vị trí cụ thể để thực hiện công tác này là trong hành lang Nhà Đức Giê-hô-va. Điều quan trọng Đức Giê-hô-va nhắc nhở Tiên tri Giê-rê-mi khi thực hiện trọng trách này là phải trung tín truyền lại mọi lời đã nhận từ Đức Giê-hô-va, không được bớt bất cứ lời nào Ngài đã phán dặn (câu 3).

Có lẽ hơn ai hết, khi Tiên tri Giê-rê-mi trực tiếp nhận sứ điệp từ Đức Giê-hô-va thì ông ý thức được rằng những điều ông sắp nói với dân Chúa là những điều họ không muốn nghe, thậm chí những điều ấy sẽ gây bất lợi cho chính ông. Chắc chắn sẽ có những luồng suy nghĩ cho rằng ông đang phản quốc vì đã không khích lệ dân tộc của ông chống lại ngoại xâm mà lại khuyên họ phải chịu đầu hàng và chấp nhận ra đi làm phu tù sang phương Bắc, hay chính ông đang đứng riêng để chống lại chính dân tộc của mình vì đã không nói, không làm như chính họ. Những lý do này dễ lắm là những cám dỗ khiến cho đầy tớ của Đức Giê-hô-va không dám trung tín rao ra đầy đủ sứ điệp từ Ngài, nhưng có thể sẽ tự ý bớt đi hoặc né tránh không nói những điều gây bất lợi cho bản thân. Tuy nhiên cuộc đời và tiến trình thực hiện trọng trách của Tiên tri Giê-rê-mi cho thấy ông thật sự là đầy tớ trung kiên của Đức Giê-hô-va khi ông vẫn vững vàng rao ra một cách đầy đủ mọi Lời nhận lãnh từ Ngài.

Ngày nay, nếu vì cầu bình an mà chúng ta truyền rao sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời theo cách để vui lòng người khác thì chắc chắn không làm Đức Giê-hô-va hài lòng. Mặt khác, điều đó còn gây nguy hại vì những người nghe chúng ta rao truyền không hiểu biết rõ ràng ý chỉ của Chúa để ăn năn nên sẽ dẫn đến hậu quả là họ phải chịu hình phạt từ Chúa. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta hãy rao truyền trung thực Lời Chúa bất luận gặp thời hay không gặp thời.

Bạn từng chịu áp lực nào khi trung tín rao ra mọi Lời từ Đức Chúa Trời? Và bạn đã chiến thắng như thế nào?

Lạy Chúa Chí Cao! Con thật run sợ trước mọi Lời uy nghiêm của Ngài, xin giúp con nhận thức và có năng lực chiến thắng mọi nỗi lo sợ để trung tín rao ra Lời Ngài, vì biết rằng Lời ấy ban đầu dù có gây thương tích nhưng về sau chắc chắn sẽ đem đến sự chữa lành và phục hồi cho người vâng theo.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 1:26–46.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top