Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2021


Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2021

Châm Ngôn 11:14
I Các Vua 12:12–19

Nghe Lời Cố Vấn Khôn Ngoan

“Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn” (Châm Ngôn 11:14 Bản Truyền Thống—BTT).

“Không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ, Nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn” (Châm Ngôn 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy người lãnh đạo cần sự cố vấn như thế nào? Vua Rô-bô-am nghe lời cố vấn của ai và hậu quả ra sao? Bạn dựa trên nền tảng nào để tìm người cố vấn hoặc cố vấn cho người khác?

Vua Sa-lô-môn dạy con cần phải lưu ý tìm những cố vấn và làm theo những lời cố vấn khôn ngoan để được thành công. Từ “mưu sĩ” hay “cố vấn” trong nguyên văn có nghĩa là “xác định,” “lập kế hoạch” hoặc “tư vấn.” Một dân tộc sẽ sụp đổ khi không có lãnh đạo tốt, người dân sống an bình khi có những cố vấn tài ba. Một công ty muốn kinh doanh thành công phải có sự góp ý của hội đồng quản trị. Một vị vua muốn làm cho dân giàu, nước mạnh cũng phải có những mưu sĩ tài ba trong mọi lãnh vực để cố vấn. Một người lãnh đạo giỏi là người phải biết nhận định đúng sai và làm theo những lời cố vấn khôn ngoan, đúng đắn.

Vua Rô-bô-am đã thất bại vì lãnh đạo thiếu khôn ngoan khi chọn sai những lời cố vấn (xem I Các Vua 12:1–29). Khi mới lên ngôi, người Ít-ra-ên xin vua giảm nhẹ ách nặng nề. Vua hội ý và được các trưởng lão khuyên vua đối xử tử tế với dân, phục vụ họ, thì họ sẽ làm đầy tớ vua mãi mãi. Nhưng các cố vấn trẻ thì khuyên vua tăng thêm gánh nặng, cư xử tàn ác để làm cho dân khiếp sợ mà vâng phục. Vua Rô-bô-am đã chọn lời cố vấn sử dụng quyền lực để cai trị thay vì sử dụng tình yêu để bắt phục dân. Hậu quả là đất nước chia rẽ, người Ít-ra-ên phản nghịch cùng Vua Rô-bô-am, thuộc nhà Đa-vít, chỉ còn hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min theo vua.

Mỗi Cơ Đốc nhân là chi thể trong thân thể thuộc linh của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12), chúng ta thuộc về nhau và cần đến nhau. Bên cạnh cầu nguyện nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng cần lắng nghe những lời cố vấn từ các lãnh đạo thuộc linh, các con cái Chúa được ơn và có sự khôn ngoan của Chúa để giúp chúng ta những ý kiến tốt. Khi tìm lời khuyên, chúng ta phải chân thành và chịu lắng nghe những lời chân thật trong tình yêu thương. Điều quan trọng là khi tìm người cố vấn hoặc cố vấn cho người khác, chúng ta phải dựa trên nền tảng Kinh Thánh, không phải tìm sự khôn ngoan của con người hoặc chỉ để làm vui lòng hay theo ý riêng. Chúng ta phải cầu nguyện cẩn thận, cầu xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong mọi quyết định quan trọng.

Bạn dựa trên nền tảng nào để quyết định nghe theo hoặc không nghe theo lời cố vấn?

Tạ ơn Chúa đã cho con có những người cố vấn khôn ngoan. Xin cho con luôn nhẫn nại, biết lắng nghe và can đảm thay đổi để đời sống con có kết quả tốt cho Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top