Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2021


Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2021

Phục Truyền 7:6–11
Dân Tộc Được Chọn

“Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đức Chúa Trời lựa chọn người Ít-ra-ên trở thành dân thuộc riêng cho Ngài? Điều gì cho thấy việc người Ít-ra-ên được Chúa chọn không bị đổi dời theo thời gian? Bạn phải sống thế nào khi biết mình là người được Chúa chọn từ trước khi sáng thế?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này ông Môi-se đề cập đến vấn đề người Ít-ra-ên được làm dân thánh cho Chúa. Ông Môi-se khẳng định với toàn dân Ít-ra-ên rằng Đức Chúa Trời đã chọn họ làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đây là một sự lựa chọn có chủ ý, để người Ít-ra-ên trở thành một sản nghiệp đặc biệt thuộc quyền sở hữu của Chúa (câu 6b). Khi những thế hệ về sau của dân Ít-ra-ên hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại chọn lựa dân tộc họ mà không phải là dân tộc nào khác, thì câu trả lời ấy là vì Đức Giê-hô-va tríu mến dân tộc Ít-ra-ên. Điều khiến chúng ta cảm động là Đức Chúa Trời chọn lựa dân tộc Ít-ra-ên không bởi những ưu điểm vượt trội của họ, nhưng đơn thuần xuất phát từ tình yêu thương cao quý vô điều kiện của Ngài dành cho họ.

Một điều quan trọng hơn nữa là tính bảo đảm cho việc người Ít-ra-ên được Chúa lựa chọn, thể hiện qua những cụm từ “giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi,” “Đức Chúa Trời thành tín,” “giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời” (câu 8–9). Điều này khẳng định Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ là Đấng kiên định, đáng tin cậy, và không hề thay đổi. Cho nên việc người Ít-ra-ên được Chúa lựa chọn cũng vì thế mà không bị đổi dời theo thời gian. Có thể nói, việc Đức Chúa Trời chọn dân tộc Ít-ra-ên trở nên một dân riêng cho Ngài là hành động của ân sủng tối cao.

Ngày nay, những ai được tái sinh bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là người được chọn trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4). Thế nên sự cứu rỗi này đến với chúng ta không phải bởi những việc công bình chúng ta đã làm, hay bởi công đức chúng ta đã tích lũy nhưng do lòng thương xót của Chúa (Tít 3:5). Nói cách khác, việc chúng ta được Chúa chọn trở nên con dân thuộc riêng về Ngài giữa vòng thế gian gian ác này hoàn toàn không đến từ sự nỗ lực hay công đức riêng của chúng ta nhưng hoàn toàn xuất phát từ tình yêu cao quý và lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Vì vậy không có lý do gì để chúng ta khoe khoang hay kiêu ngạo vì được Chúa chọn lựa. Ngược lại, chúng ta cần sống trong tinh thần khiêm nhường, cảm kích tình yêu Chúa dành cho mình để từng ngày sống xứng đáng với tình yêu và sự ban cho vô điều kiện của Ngài.

Khi biết được lý do thật sự Chúa chọn lựa bạn, bạn muốn thưa gì với Chúa và có cam kết nào với Ngài?

Cảm tạ Chúa, bởi lòng yêu thương lớn lao mà Ngài đã chọn con, dù con chẳng đáng chi. Xin cho con luôn khắc ghi ơn Chúa và sống xứng đáng với điều đó.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top