Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2021


Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2021

Giê-rê-mi 23:30–32
Đức Giê-hô-va Nghịch Cùng Tiên Tri Giả

“Vì chính kẻ tiên tri thầy tế lễ đều là ô uế, Ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà Ta; Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trợt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm chúng nó bị thăm phạt, Ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 23:11–12).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời tuyên phán từ Đức Giê-hô-va sẽ chống nghịch lại với những ai? Vì sao? Tác hại từ việc làm của những tiên tri giả trên dân Chúa ra sao? Khi nào thì Cơ Đốc nhân sẽ giống các tiên tri giả đó?

Đức Giê-hô-va tuyên phán Ngài sẽ nghịch cùng những đối tượng không được Ngài sai phái nhưng họ lại mạo xưng là người phát ngôn cho Ngài. Đó là những người “ăn cắp lẫn nhau về Lời của Ta” (câu 30), “dùng lưỡi mình nói ra, mà rằng: Ngài phán” (câu 31), “lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang” (câu 32). Những hành động gian dối này chẳng những không đem đến bất kỳ một lợi ích nào cho tuyển dân của Đức Chúa Trời mà còn khiến họ đi vào con đường lầm lạc. Vì lẽ đó, Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ chống nghịch lại họ.

Cụm từ “Ta nghịch cùng…” được lặp lại ba lần trong cả ba câu Kinh Thánh này cho thấy mức độ nghiêm trọng của những điều mà những tiên tri giả đã thực hiện. Chính vì không được Đức Chúa Trời sai phái nên họ chẳng hề có Lời của Ngài. Tuy nhiên, lòng họ lại kiêu ngạo, tham lợi nên đã ăn cắp Lời Đức Chúa Trời từ những tiên tri khác. Họ lặp lại và xem đó như chính mình nhận được sự mạc khải từ Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, họ công bố những điều theo tư dục nhưng mạo xưng bằng cách nói rằng chính Đức Chúa Trời phán bảo. Họ rao giảng chiêm bao giả dối, qua đó khoe khoang rằng mình cũng nhận được mạc khải, để quyến dụ những người non trẻ đi theo đường lầm lạc mà phục vụ cho lợi ích bản thân họ thay vì thờ kính Đức Chúa Trời.

Lời cảnh cáo từ Đức Giê-hô-va rằng Ngài sẽ chống nghịch lại những tiên tri giả, thiết tưởng cũng là lời nhắc nhở nghiêm túc cho mỗi chúng ta, bởi vì có nhiều lúc muốn thuyết phục người khác, hoặc muốn bảo vệ cho những việc làm sai trái của mình, chúng ta không ngần ngại nói rằng: “ý Chúa, Chúa phán…”! Cụ thể như trong một số trường hợp: muốn kết hôn với người chẳng tin, không muốn tiếp tục công tác hầu việc Chúa, đầu tư vào những lãnh vực kinh doanh trái với niềm tin v.v… Ngày nay, chúng ta được ban cho Lời Chúa trong Kinh Thánh, qua đó chúng ta có thể nhận biết được ý muốn của Chúa cho đời sống mình, không còn phải mơ hồ hay tìm kiếm mông lung. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì thế chúng ta đừng khinh suất khi muốn làm những điều theo tư dục mà lại viện dẫn rằng ý Chúa muốn tôi làm như thế.

Bạn thường tìm biết ý muốn Chúa bằng cách nào?

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Lời Ngài để con nhận biết ý muốn Chúa trên đời sống con. Xin cho con luôn tìm biết ý Chúa để có những quyết định đúng đắn, cụ thể trong những trường hợp khó xử.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top