Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2021


Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2021

Ma-thi-ơ 6:11–15
Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy

“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (câu 11–12).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy cầu nguyện cho nhu cầu thuộc thể và thuộc linh như thế nào? Những lời cầu nguyện ấy có ý nghĩa gì? Qua mẫu mực cầu nguyện Chúa dạy, bạn thấy mình cần thay đổi gì trong sự cầu nguyện?

Trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, trình tự lời cầu nguyện trước tiên cần hướng đến Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha, rồi sau đó mới đến các nhu cầu của đời sống, bao gồm thuộc thể lẫn thuộc linh. Nhu cầu thuộc thể Chúa dạy cầu nguyện ở đây là cầu xin “đồ ăn” tức cầu xin lương thực để sinh sống. Chúa dạy “xin cho chúng tôi” hàm ý phải nghĩ đến nhu cầu thuộc thể của người khác nữa. Chúa dạy xin “đồ ăn đủ ngày” chứ không phải đủ tháng hay đủ năm vì Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa để không sống lo lắng, thu trữ nhưng biết sống thỏa lòng và ban cho.

Cầu nguyện cho nhu cầu thuộc linh là cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi trong đời sống hằng ngày, vì dù đã là con của Chúa nhưng chúng ta vẫn có những yếu đuối bất toàn. Và khi đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, thì cũng hãy tha thứ cho những người đã làm điều không đúng với chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới kinh nghiệm được sự tha thứ đầy trọn từ Chúa.

Bài cầu nguyện được kết thúc bằng lời cầu xin đừng để rơi vào sự cám dỗ, và xin Chúa cứu khỏi điều ác, cho thấy đời sống hằng ngày của người theo Chúa luôn đối diện với cám dỗ và những lựa chọn giữa thiện và ác. Được trở nên con của Chúa không đồng nghĩa với việc chúng ta được miễn trừ bị cám dỗ, vì ngay cả Chúa Giê-xu cũng phải trải qua cám dỗ. Và Ngài đã chiến thắng cám dỗ nhờ vào Lời Chúa và nhờ sự cầu nguyện nhận biết ý muốn Chúa Cha trên đời sống Ngài.

Bài cầu nguyện Chúa dạy là khuôn mẫu cho lời cầu nguyện mỗi ngày của Cơ Đốc nhân. Khi nhìn lại lời cầu nguyện của mình, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta thường ưu tiên cầu nguyện cho những nhu cầu của mình hơn là chú tâm hướng đến Danh Cha, Ý Cha và Nước Cha. Chúng ta cũng dành quá nhiều thời gian và sức lực cho việc đeo đuổi những nhu cầu tạm bợ của đời này mà ít chú tâm đến việc nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của mình để có thể tránh xa cám dỗ và điều ác. Chúng ta khẩn thiết cầu xin Chúa tha thứ cho mình nhưng lại thường cứng lòng trước những sai trật người khác làm cho chúng ta. Một lần nữa, bài cầu nguyện Chúa dạy nhắc chúng ta cần đặt Chúa lên trên mọi điều, ưu tiên chăm sóc đời sống thuộc linh, và bớt đi sự theo đuổi những gì thuộc về đời này để chúng ta có thể kinh nghiệm đời sống sung mãn và sống theo đúng mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên mình.

Bạn thường ưu tiên cầu nguyện gì với Chúa?

Lạy Chúa, là Đấng thấu hiểu những yếu đuối cùng những nhu cầu của đời sống con. Xin cho con giữ mối tương giao với Chúa mỗi ngày và dâng lời cầu nguyện theo ý Chúa lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 13:9–39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top