Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2021

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2021


Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2021

Giăng 18:1–11
Hai Chỗ Đứng, Một Động Cơ

“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh câu 2 và câu 5 cho thấy điều gì về sự thay đổi chỗ đứng của ông Giu-đa? Động cơ khiến ông Giu-đa, người được Chúa kêu gọi, trở thành người phản Chúa là gì? Bạn đang theo Chúa với động cơ nào?

Sau khi chuẩn bị tinh thần các sứ đồ (chương 13–17), Chúa Giê-xu cùng họ đến khu vườn quen thuộc. Câu 2 cho thấy ông Giu-đa cũng biết chỗ này vì ông vẫn thường đến đó với Chúa và các sứ đồ khác để hội họp và cầu nguyện. Câu 5 cho biết đêm hôm ấy ông Giu-đa cũng đến và “cũng đứng đó với họ”—“với họ,” bây giờ không phải là với Chúa và các sứ đồ thân cận của ông nữa mà là với những người cầm khí giới đến bắt Chúa. Từ chỗ đứng với Chúa và các môn đệ, ông Giu-đa chuyển sang đứng bên phe của những người bắt và giết Chúa. Từ một sứ đồ, ông Giu-đa đã chính thức trở thành người phản Chúa (câu 2, 5).

Kinh Thánh ghi về ông Giu-đa không nhiều. Lần đầu tiên ông xuất hiện trong danh sách mười hai sứ đồ được Chúa chọn sau một đêm Ngài thức trắng để cầu nguyện (Lu-ca 6:12–16). Ông được Chúa đặt ngang hàng với các sứ đồ khác như các ông Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng v.v… Lần khác khi Chúa bảo đoàn dân tìm Ngài vì muốn được Ngài hóa bánh cho họ ăn chứ không hiểu rằng Ngài chính là bánh từ trời. Khi ấy, nhiều người đã trở lui, không theo Ngài nữa. Ngay sau đó, Chúa cũng buồn bã nói về ông Giu-đa: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ!” (Giăng 6:22–71). Một lần khác, khi bà Ma-ri đập bể bình đựng một cân dầu cam tùng quý giá để xức chân cho Chúa. Sứ đồ Giăng viết: “Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt …nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong” (Giăng 12:4–6). Sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật ông Giu-đa bằng lòng bán Chúa với ba mươi nén bạc (Ma-thi-ơ 26:14–16).

Bởi đâu một Giu-đa được Chúa kêu gọi làm sứ đồ lại trở thành “Giu-đa, kẻ phản Chúa”? Những lần Kinh Thánh đề cập đến ông đều liên quan đến việc tìm kiếm bánh ăn, của báu, tiền bạc. Ông đi theo Chúa, nghe Chúa dạy, chứng kiến việc Chúa làm và làm việc Chúa giao nhưng động cơ bên trong là vị kỷ, vật chất. Ông làm công việc Chúa, nhưng kỳ thực là để làm đầy cái bụng và túi mình. Lòng tham tiền bạc đã khiến ông ở với Chúa nhưng không có Chúa, sánh bước với Chúa nhưng lòng chỉ nghĩ đến tiền, và cuối con đường, ông đã chọn bán đứng Chúa.

Trong mùa kỷ niệm Chúa chịu thương khó năm nay, mỗi chúng ta cần tự hỏi: Tôi đang đứng ở đâu? Tôi đến chỗ quen thuộc, nơi có Chúa để biết Chúa hay để kiếm lợi? Có những cái rễ tham tiền bạc nào đang len lỏi vào lòng tôi không?

Lạy Chúa, xin cứu con khỏi lòng tham mê tiền bạc để con không phải chuốc lấy nhiều điều đau đớn trong đời này và cả trong cõi vĩnh hằng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 37:25—38:20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top