Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/12/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/12/2019

Phau Ntawv Nkauj 90:9-12
Cov Lus Thov Thaum Qab Xyoo

“Thov koj qhia kom peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li, peb thiaj yuav xeev los ua neeg ntse” (nqi 12).

Nqi lus nug xav: Mauxes thov Tus Tswv qhia kom “peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li” qhov no txhais li cas? Yog vim li cas peb yuav tsum paub hais tias peb txojsia luv kawg li? Koj thov Vajtswv pab rau koj yam dabtsi thaum lub qab xyoo 2019 no?

Mauxes yog cov neeg uas txawjntse tiamsis peb cia peb ua tibzoo mloog saib nws thov dabtsi hauv Phau Ntawv Nkauj 90:12: Thov koj qhia kom peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li”. Thaum peb ua cawv xeeb mas peb pheej suav saib xyoo saib peb tau tsawg xyoo lawm, tiamsis Vajtswv Txojlus qhia hais peb yuav tsum suav hnub (nqi 12 phau Nyablaj) rau qhov sijhawm dhau mus sai kawg li nyob tsam peb tsis muaj sijhawm suav lawm. Qhov tseem ceeb yog yuav tsum suav raws li Vajtswv Txojlus qhia, yuav tsum thov Vajtswv qhia kom peb txawj suav txhua hnub li cas.

Thaum txais xyoo tshiab rau hmo peb caug, muaj ib txhia nyiam suav nrov nrov raws li no: 5 ,4, 3, 2, 1, nyob zoo xyoo tshiab! Tiamsis xyoo dhau los lawm, muaj ntau leej tsis muaj sijhawm los suav lawv hnub ntawm lawv lub neej rau qhov lawv txojsia cia li yaj ntshis lawm (nqi 9). Muaj ib txhia tseem ua neej nyob kaj siab lug, txawm cia li muaj av qeeg ua rau lawv tag sim neej. Muaj ib txhia tab tom caij dav hlau yuav txog chaw, dav hlau cia li poob ua rau lawv tag sim neej… muaj ib txhia tseem muaj sia ua neej nyob tiamsis cia tej kev nyuaj siab ntawm lub neej kav, tswj, yuam lawv muab lawv tus kheej tua. Thaum Yauhas Ixakhali-us ntxeev siab rau Tus Tswv, nws tu siab rau tej kev txhaum uas nws tau ua, nws suav tej hnub uas dhau los lawm raws li nws lub tswvyim thiab tsis lees txim thiab tso kev txhaum tseg; thaum kawg thiaj mus dai tuag lawm. Yog tias nws tig los cuag Tus Tswv, lees txim thiab thov Tus Tswv qhia kom nws paub suav nws cov sijhawm mas nws lub neej yuav muaj kev hloov pauv.

Suav hnub raws li Vajtswv lub tswvyim yog los tig tshawb xyuas yus lub neej, tsev neeg thiab pawg ntseeg yav tag los saib yam twg ua tau zoo, yam twg tseem tu ncua thiaj paub kho kom ua tau lub neej muaj nujnqis rau Tus Tswv, rau tibneeg. Tej zaum, yav tag los lawm muaj coob leej tsis tau tig los tshawb xyuas yus lub neej, yus tej sijhawm; xyoo 2019 twb yuav dhau mus, thov Vajtswv pab kom peb xyaum ua raws li Mauxes tus qauv, thov Vajtswv qhia kom peb txawj suav 365 hnub dhau los lawm, txo hwjchim lees yus tej kev txhaum, ua Vajtswv tsaug rau tej koob hmoov uas nws pub rau yus, sawv khov kho thov Tus Tswv pab yus paub suav cov sijhawm xyoo 2020 ntxiv mus.

Tig los saib xyoo dhau los lawm, muaj yam twg koj yuav tau lees txim rau Tus Tswv? Muaj yam twg koj yuav tau ua Vajtswv tsaug?

Me yau ua Tus Tswv tsaug uas koj pub rau me yau muaj sia zog nyob i blub xyoo los txog hnub no. Thov koj zam me yau tej kev txhaum, thiab thov koj pab kom me yau txawj suav me yau tej sijhawm xyoo 2020 txuas ntxiv no thiab ua lub neej muaj nujnqis rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Xamuyees 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top